ANDĚLSKÉ REIKI

Od narození až k hodině smrti je lidský život obklopen přítomností andělů. Každý má u sebe anděla jako ochránce a pastýře, aby ho chránil a vedl k naplněnému životu.

Andělé jsou energetické bytosti světla a lásky, které jsou připraveni nám na požádání velmi účinně pomáhat v běžném denním životě. jejich možnosti jsou velmi rozsáhlé pokud pomáhají člověku, který s nimi má vytvořeno energetické spojení. Toto spojení je možné vytvořit formou zasvěcení podobně jako u zpřístupnění REIKI. Získaná schopnost komunikace a spolupráce s anděly je pak doživotní.

I. stupeň

Při prvním stupni zasvěcení se naučíte: jak andělé vypadají, kdo je anděl strážný, o co je můžeme žádat, jak se s nimi spojit, jak je slyšet, andělské řády a jejich hierarchie, ovládneme andělské písmo, odhalíme jméno našeho anděla strážného, naučíme se andělskému léčení, uvolňovat karmu a sliby minulého života, naučíme se barevnou andělskou ochrnu, psaní andělských peticí, invokační a evokační rituály, vyrábět svěcenou vodu, posvěcovat a nabíjet předměty, povíme si něco o andělských číslech, rozpoznáme pozemské anděly a také obdržíte věčné andělské světlo atd.

Součástí zasvěcení  jsou obsáhlá skripta v PDF a certifikát

II. stupeň

Při druhém zasvěcení se naučíte: léčení světlem, používání symbolu Boží Světlo, pojem Já Jsem, odvádění přivtělených duší, odpoutávání na dálku, povíme si o typech přivtělených duší, energie sedmi paprsků, používání fialového plamene k léčení, obdržíte důležité symboly a naučíte se vytvářet vlastní, zaměříme se i na meditaci atd.

Součástí zasvěcení jsou obsáhlá skripta v PDF a certifikát

III. stupeň

Při třetím zasvěcení se stáváte Mistrem/Učitelem: naučíme se čistit auru, pracovat s vizualizací světla a dýchání, rozšířené techniky bílého světla, energetické čištění, automatické psaní a jeho symboly, jak předávat věčné světlo a zasvěcovací postup pro další osoby.

Předpoklady:

U I. a II. stupně Andělských Reiki není nutný žádný předpoklad. Může je tedy absolvovat každý zájemce bez jiných mistrovských linii. Podmínkou zasvěcení do III. stupně je Mistr/Učitel Reiki Usuiho systému/ Učitel Karuny - případně jiného Mistrovského systému.

Využijte sílu andělského léčení...


Pro objednání prosím použijte uvedený formulář. Uvedenou částku uhraďte na uvedený bankovní účet: 2846967193/0800 a do poznámky zadejte své jméno. Po přijetí platby zašlu podklady a návrhy termínů.