Chci se vzdělávat


V posledních letech přichází poměrně více lidí, kteří hledají způsoby jak se rozvíjet, jak více chápat cyklus bytí. Chtějí se učit a poznávat hloubky všech možností. 

K tomuto rozhodnutí člověka nejčastěji vede jeho vlastní boj, který předchází uvědomění, že nic není náhoda, že vše má hluboký význam a pokud ten význam pochopíme, dokážeme změnit cokoliv. 

Ten, kdo zažil a mohl cítit skutečnou bezpodmínečnou lásku, bude navždy chápat, jak překrásná a milující je tato energie, a už nikdy z této cesty poznání nesestoupí. Ten, kdo může vnímat spojení se svoji duší, potvrdí, že tato láska je nezaměnitelná. 

Jak začít?

Pokud čtete tyto stránky, máte první krok již za sebou. Prvnímu kroku předchází rozhodnutí. Rozhodnutí, předchází myšlenka a myšlence předchází energie. Stalo se něco, co Vás dovedlo až sem a to je úžasné. Znamená to, že slyšíte své srdce, že vnímáte život a svět jako něco, co je dokonalé a smysluplné více, než se na první pohled zdá. Přesto víte pramálo protože jste teprve na rozcestí, ve kterém hledáte pravdu.

Jak postupovat?

Každého zajímá něco jiného a každý má již nějaké zkušenosti, nějaké vědění. Duchovní cesta a poznávání je velmi různorodá věc, ale ve finále každý pochopí, že ať děláme a učíme se cokoliv, dojdeme všichni k jednotě. Je to úžasná, náročná, ale krásná věc.

V prvním kroku doporučuji nejprve poznat sama sebe. Bez vlastního poznání to nejde.... nelze rozumět ostatnímu, pokud nerozumím sobě. Ten, kdo se snaží toto obejít, dříve nebo později je vhozen směrem života zpět na začátek. Nelze to uspěchat ani obelstít.

K poznání toho, kdo jsem a kam mířím nám výborně slouží různé rozbory jako jsou například karmické kódy, karmická astrologie nebo numerolologie dále astrologie karmická či klasická. Jedná se životní rozbory, které jsou schopné zodpovědět mnoho otázek ve smyslu: kdo jsem, odkud pocházím, kam patřím nebo také jaký je můj životní úkol atd. Tyto nauky nás vedou k poznání naší vlastní existence. Můžeme si díky nim uvědomit mnohé. 

Dozvědět se o sobě samém nepřeberné množství informací nám může dopomoci vlastní studování své duše. Hledejte proto odpovědi na vše co Vás nejen těší, ale i bolí, hledejte svoji sílu i slabé stránky. Když poznáte citlivá místa, můžete je zahojit a když poznáte svojí sílu, budete vědět jak. 

Energetické systémy:

Máme mnoho energetických a magických systémů, které nás mohou spojit s jemnými energiemi, s nanebevzatými mistry, kteří nás mohou provést nejen duchovním probuzením, ale také nám ukázat všechny možnosti, které tato krásná cesta nabízí.

Ve své praxi nabízím různé duchovní možnosti vzdělávání se. Můžete se na mé služby kdykoliv nezávazně obrátit a pokud bude v mých silách pomoci nebo poradit, budu ráda za vaší průvodkyní a ukazatelem směru.

anabella.com@seznam.cz

Přehled mých služeb ve věci duchovního vzdělávání se 

Kurzy a semináře