Duchovní cesta

Obrací se na mě mnoho klientů s dotazem, jak vlastně nastoupit svojí duchovní cestu, o čem taková cesta je a jak se pozná, že po ní jdeme správně. Jak se začít vzdělávat a jak celkově toto nádherné životní téma uchopit.

Je mnoho způsobů a tisíce lidských příběhů a událostí, které člověka přivedou k duchovnímu vzdělávání se a potřebě poznat více než doposud. Každá ta cesta je originální, ale přesto mají jedno společné. Společné je to, že člověk dojde názoru, že mu nestačí žít tak jak doposud žil! Duchovní cestou se Vám změní život a to výrazně, ale není  to o takové změně, že budete mít nový život materiální ... je to o tom, že spoustu věcí budete vnímat a chápat jinak. Po určitém čase zjistíte, že jste ztotožněny s novým náhledem na vše co prožíváte a, že to jste Vy a Vaše podstata.

To jak lidé k tomuto poznání přicházejí se někdy výrazně liší. Vždy za tím však stojí nějaká zásadní událost nebo moment v životě. Zažila jsem případy jak krásné tak i dramatické a mezi nejčastější patří problémy. Ano, opravdu problémy. Tok negativních energií, který kolem lidí proudí a způsobuje takové těžkosti, že si člověk řekne, že musí začít něco dělat, že musí pochopit proč se nemá dobře a co to způsobuje. Toto je ve skutečnosti to nejkrásnější procitnutí, které můžete mít. Mnoho lidí totiž své vlastní nedostatky a problémy hází na vinu jiným lidem, neustále se lituje nebo skuhrá nad nepřízní osudu, ale jen hrstka lidí si uvědomí, že původcem svého problému je jedině on sám. Pokud se mu toto podaří, je to obrat nejen životní ale také obrat pro jeho okolí. Dalším častým uvědoměním jsou různé tělesné úrazy, bezvědomí a nebo nehody. Můžete se také s tímto setkat bez předešlého varování a to například v podobě nějakých paranormálních jevů, kde zůstává rozum stát a něco ve Vás, Vás nutí hledat pravdu.... tyto křižovatky jsou velmi pestré, zato darem, který Vám už nikdy nikdo nevezme.

Jak tedy naložit s tím, že se chci duchovně vzdělávat a postupovat v životě dále? Tady hodně záleží na tom, jak se daná cesta otevřela. Vždy je důležité si nejprve uvědomit sám sebe... každý to pozná :-) V dalším vzděláváním doporučuji především různá energetická zasvěcení, kde jsou také obsáhlá skripta a naučíte se v nich mnohé. Pak si každý sám jistě 


nedokončeno