Energetické útoky


Velice často se ve své praxi setkávám s energetickými útoky na své klienty. Zejména se jedná o podřadné energie, které působí na jejich aurická těla a způsobují nemalé potíže. Do této oblasti můžeme zahrnout různé uhranutí, kletby, přivtělené duše, ale také entity polodémonické nebo démonické. Vyjímkou nejsou různé ataky energetických upírů nebo úmyslné napadení jinou osobou. Nesmíme také opomenout další podkategorie temných sil jako jsou elementární duchové či polobytosti člověkem stvořené. Je mnoho možností jak a s čím se dostat tzv. do křížku. Ale vždy je důležité včas zasáhnout protože tyto útlaky v některých případech dokáží člověka doslova zničit při dlouhodobém působení.


Máte-li pocit, že Váš domov obývají destruktivní energie, necítíte se dobře, trpíte únavou, pozorujete různé jevy, které přicházejí nečekaně ( zvuky, závany, hlasy, apod. ) nebo také máte pocit jakéhosi pozorovaní, přítomnosti atd. pak zbystřete, může se jednat o přítomnost negativních energií různého druhu, které mají velký vliv jak na psychiku tak na zdraví člověka a bytové prostory je nutné vyčistit a navodit opět pohodu a ochranu.Čištění bytových prostor od negativních energií 

Proč bych měl/a očistu provádět se dočtete v mém článku.

l

Kdy očistu provádět:

* pokud kupujete dům, byt nebo pozemek

* pokud máte pocit těžkých energií v domě

* v případě paranormální aktivity

* po těžkých nemocech, rozvodech, úmrtí v rodině

* pokud nebyla očista provedena minimálně rok dozadu

* pokud chcete zahájit nové životní etapy

* v případě, že se věnujte jakékoliv duchovní aktivitě

Jak čištění probíhá:

Ve většině případů je možné očistu domu provádět dálkově. Celá terapie je nastavena tak, aby účinně vyčistila daný prostor od všech negativit. Jednotlivě se čistí všechny místnosti a poté také všechny osoby v domě žijící. Diagnostikují se případné duše v domě sídlící a také přivtělení duše u osob v domě. Dále se nastavuje osobní ochrana a srovnává se čakrový systém klienta a jeho rodiny. Odstraní se geopatogenní zóny a případné jiné bytosti, které mohou v domě sídlit. Také je zkontrolována aura klienta a vše je uvedeno do harmonizace. Tento proces klient cítí téměř okamžitě. 

Jak poznám, že je očista nutná:

Toto je velmi individuální a často vše záleží na vnímavosti klienta. Někdo negativní energie cítí a někdo o nich roky nemá tušení a nechává se nevědomě ovlivňovat. Nejčastěji se však v možnostech projevů destrukce jedná o pocity únavy, pocit sledování cizí osobou, která však fyzicky v domě není. Různé stíny, postavy, kroky a závany. Klient také může cítit různá pachy nebo pocit, že není doma v bezpečí. Mohou se opakovat časté nemoci, změny nálad, pocit méněcennosti, bolesti k zádech a krční páteře. Dále i jiné neobvyklé projevy, kterých si můžete všímat. Uvedené příznaky lze řešit dálkovou službou. Pokud se jedná o silnější projevy jako jsou silné ataky, pohyb předmětů, otevírání dveří, výpadky elektřiny, nevysvětlitelné zvuky, hlasové projevy apod., je potřeba místo vyčistit osobně, kde je cena vyšší oproti dálkovému čištění. 

Po konzultaci nebo objednání mých služeb, použijte prosím formulář níže. Uvedená cena čištění se vztahuje na byty a domy s běžnou plochou. S vyšší cenou je potřeba počítat u velkých usedlostí, penzionech apod.


Cena: 1.500,- Kč dálkové čištění

Osobní čištění po dohodě.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jarní očista domu a osob

První jarní den  začíná 20. března v 10:37. Od tohoto dne je vhodná jarní očista domova a osob v něm žijícím. Klasickým úklidem vše teprve začíná a energetickou očistou končí.


 Tato očista se provádí pouze dálkově a spočívá v energetické očistě celého domu od nevítaných návštěvníků a jiných projevů. Dále je dům harmonizován. Poté se přistupuje k očistě energetického těla klienta a jeho rodinných příslušníků ( v ceně max. 4 příslušníci, každý další 300,- Kč. ). Odvádějí se přivtělené duše, ruší negativní vazby, srovnávají čakry apod. K tomuto všemu obdržíte diagnostiku toho, jaký problém konkrétně v domě a u jednotlivých osob byl. 

Součástí je spolupráce s klientem, kde klient spolupracuje fyzicky na úkonech, které budou zde v několika málo dní uveřejněna.


Cena služby: 600,- Kč včetně učebnice v PDF

Nákup platný pouze do konce března 2021.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odvádění přivtělených duší a entit

Provádí se v případě, že má klient pocit přivtělené duše ve své auře. Dále se tento proces odvádění vykonává v případě, že vnímáme paranormální projevy a jsou spojeny s uvíznutou duší zemřelých osob. Tyto soby mohou být rodinný příslušníci, ale i jiní. Lze také objednat jen jako prevenci ke zjištění stavu. 


Tuto službu nelze dopředu objednat. Je nutná předchozí diagnostika, zda se skutečně v domě nebo v auře tyto duše nacházejí. Diagnostika je provedena v symbolické ceně a pokud je nalezeno více duší, platí jednotná cena služby tj. 700,- Kč. Tedy neplatíte počet odváděných entit, ale vše jako celek v rámci jedné služby - objednávky. 

Cena služby: 700,- Kč


K tématice přivtělených duší si můžete zakoupit vzdělávací kurz zde: 


Pro objednání služby prosím použijte uvedený formulář. Odesláním formuláře obdržím objednávku a zašlu potřebné podklady k platbě.


Energetické útoky na člověka

V této praxi je velice nutná spolupráce klienta. Klient musí chtít změnit tento svůj " postižený stav " který je doslova jeho hnacím motorem, bez kterého nelze dosáhnout pozitivních výsledků. Pokud přijde klient, který si je vědom svého problému, ale není si vědom toho, že skutečně je jeho cílem situaci změnit, nepomůže mu nic a nikdo!

Mezi nejčastější energetické útoky patří:

Uhranutí

Jedná se o atak vyslaný nepřející osobou. Stává se tak často, že se nepřející osoba jen špatně podívá a my hned cítíme jakousi nepříjemnou energii okolo nás, někdy nás může rozbolet hlava nebo klesnout i krevní tlak. Děje se tak náhle a atak většinou rychle odezní bez nutnosti zásahů proti tomuto druhu útoku. Uvedený útok můžete cítit jako závan nepříjemnosti okolo sebe apod.

Kletba

Zde se jedná o velice vážný  stav, který má výrazný vliv na postiženou osobu a také na její rodinu. Postižený o kletbě nemusí ani vědět a může se mylně domnívat, že se jedná pouze o tzv. souhru náhod. Kletba je vlastně jistý druh černé magie, kde primitivní osoba vyšle velice silné slovní spojení nenávisti, které má takový náboj zlosti, že pokud je dobře provedena tak do tří dnů zpravidla začne působit. Těchto úkonů se dopouštějí pouze primitivní, nevzdělaní lidé, kteří o magii a duchovním božském světě nevědí vůbec nic. Tento stav můžeme pozorovat únavou, nemocemi, úpadkem prosperity, sociálního postavení až ekonomické krize. Může docházet k nehodám, tzv. smůle, člověk se cítí  bez života a dá se to také přirovnat k tomu, že cítíme, že něco nad námi jakoby stahuje " ona pomyslná smyčka" Bránit se takovému ataku je velice složité. Nejlepší je pokud známe formulaci, která byla na nás vyslána, ale to ve velkém procentu případů nevíme. Je tedy nezbytné magicky zasáhnout a kletbu odvrátit odesílateli a poté zajistit dočištění jak osob tak prostoru.

Přivtělené duše

Další velice častý problém mnoha lidí. Zdlouhavé vysvětlování tohoto jak tento proces probíhá vynechám. Přivtělená duše, je vlastně " duch" který neodešel do světla a z nějakého důvodu je zde ve fyzickém světě. Jeho energie je totožná z energií kdy žil, jen s tím rozdílem, že nemá tělo. Doslova vyhledává nebo vyčkává své příležitosti k napadení svého hostitele. Vybírá si velice podobnou povahu oběti jako je on sám. Jen takto totiž může dojít k vyrovnání energií a tím k napojení se na sebe. Někdy stačí, že jste unaveni, nemocní nebo jen špatně naladěni a vytvoří se pomyslná mezera v aurickém těle a to je přesně vstupní brána pro nevítaného hosta. Poznat tento stav je možné mnoha příznaky mezi které například patří, že začnete mít pocit, že jste dvakrát, rychle měníte názory nebo jsou pro vás nemyslitelné výroky, kterými se prezentujete, trpíte únavou nebo nečekanými změny nálad, názorů apod. Velice častým vodítkem je třeba vypozorování změn v oblasti stravování ( chutě na něco co nejíte, ale i alkohol a cigarety ). Je spousta dalších příznaků a každý dobrý odborník by neměl mít problém toto vypozorovat na energetické rovině. 

Energetický upír

Tuto problematiku jsem již vypsala ve svém článku. Nebudu jí tedy znovu opakovat. Přečíst si ji můžete zde: 


Každý by si měl uvědomit, že spoustu problémů si člověk vytváří sám svým myšlením a jednáním, které není v souladu s vyšším principem ani zákonem bytí. Když uvedu, že  každá naše myšlenka je tvůrčí a vytváří nás osobitý život, kde přitahuje děje do našich životů a děje jak víme tvoří život. Pokud jsme zlí a myslíme tedy negativně vytváříme si kolem sebe negativní energetický vír. Tento vír zase přitahuje další energetické síly ve stejných vibracích jako prvotní negativní myšlenka, tak si každý jistě uvědomí co všechno na sebe dokáže jeden člověk natáhnout. Proto zde platí krásné pořekadlo, kde vrána k vráně sedá a rovný, rovného si hledá....