Energetické útoky


Velice často se ve své praxi setkávám s energetickými útoky na své klienty. Zejména se jedná o podřadné energie, které působí na jejich aurická těla a způsobují nemalé potíže. Do této oblasti můžeme zahrnout různé uhranutí, kletby, přivtělené duše, ale také entity polodémonické nebo démonické. Vyjímkou nejsou různé ataky energetických upírů nebo úmyslné napadení jinou osobou. Nesmíme také opomenout další podkategorie temných sil jako jsou elementární duchové či polobytosti člověkem stvořené. Je mnoho možností jak a s čím se dostat tzv. do křížku. Ale vždy je důležité včas zasáhnout protože tyto útlaky v některých případech dokáží člověka doslova zničit při dlouhodobém působení.


Čištění bytových prostor od negativních energií

Tuto službu poskytuji pouze ve středočeském kraji a Praze  ( po dohodě i jiné lokality )

Máte-li pocit, že Váš domov obývají destruktivní energie, necítíte se dobře, trpíte únavou, pozorujete různé jevy, které přicházejí nečekaně ( zvuky, závany, hlasy, apod. ) nebo také máte pocit jakéhosi pozorovaní, přítomnosti atd. pak zbystřete, může se jednat o přítomnost negativních energií různého druhu, které mají velký vliv jak na psychiku tak na zdraví člověka a bytové prostory je nutné vyčistit a navodit opět pohodu a ochranu.


Tato praxe je založena na diagnostice tj. zjištění o jaké energie se jedná a poté jejich vymýcení z prostor a Vašeho okolí. Používají se k tomu různé techniky jako jsou drobné rituály, použití kuřidel, soli a také svíček, hlasové projevy atd.

Prostor je poté harmonizován a klient se cítí opětovně pozitivně.

Cena: 1.000,- Kč - základní čištění 

Základní čištění obsahuje: diagnostiku a rituál čištění včetně pomůcek k jeho vykonání.

Velké prostory ( vily, penziony apod. ) nebo náročné rituály jsou po dohodě s klientem.

Poznámka: k ceně si účtuji běžný tarif spotřeby pohonných hmot.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktní formulář 


Energetické útoky na člověka

V této praxi je velice nutná spolupráce klienta. Klient musí chtít změnit tento svůj " postižený stav " který je doslova jeho hnacím motorem, bez kterého nelze dosáhnout pozitivních výsledků. Pokud přijde klient, který si je vědom svého problému, ale není si vědom toho, že skutečně je jeho cílem situaci změnit, nepomůže mu nic a nikdo!

Mezi nejčastější energetické útoky patří:

Uhranutí

Jedná se o atak vyslaný nepřející osobou. Stává se tak často, že se nepřející osoba jen špatně podívá a my hned cítíme jakousi nepříjemnou energii okolo nás, někdy nás může rozbolet hlava nebo klesnout i krevní tlak. Děje se tak náhle a atak většinou rychle odezní bez nutnosti zásahů proti tomuto druhu útoku. Uvedený útok můžete cítit jako závan nepříjemnosti okolo sebe apod.

Kletba

Zde se jedná o velice vážný  stav, který má výrazný vliv na postiženou osobu a také na její rodinu. Postižený o kletbě nemusí ani vědět a může se mylně domnívat, že se jedná pouze o tzv. souhru náhod. Kletba je vlastně jistý druh černé magie, kde primitivní osoba vyšle velice silné slovní spojení nenávisti, které má takový náboj zlosti, že pokud je dobře provedena tak do tří dnů zpravidla začne působit. Těchto úkonů se dopouštějí pouze primitivní, nevzdělaní lidé, kteří o magii a duchovním božském světě nevědí vůbec nic. Tento stav můžeme pozorovat únavou, nemocemi, úpadkem prosperity, sociálního postavení až ekonomické krize. Může docházet k nehodám, tzv. smůle, člověk se cítí  bez života a dá se to také přirovnat k tomu, že cítíme, že něco nad námi jakoby stahuje " ona pomyslná smyčka" Bránit se takovému ataku je velice složité. Nejlepší je pokud známe formulaci, která byla na nás vyslána, ale to ve velkém procentu případů nevíme. Je tedy nezbytné magicky zasáhnout a kletbu odvrátit odesílateli a poté zajistit dočištění jak osob tak prostoru.

Přivtělené duše

Další velice častý problém mnoha lidí. Zdlouhavé vysvětlování tohoto jak tento proces probíhá vynechám. Přivtělená duše, je vlastně " duch" který neodešel do světla a z nějakého důvodu je zde ve fyzickém světě. Jeho energie je totožná z energií kdy žil, jen s tím rozdílem, že nemá tělo. Doslova vyhledává nebo vyčkává své příležitosti k napadení svého hostitele. Vybírá si velice podobnou povahu oběti jako je on sám. Jen takto totiž může dojít k vyrovnání energií a tím k napojení se na sebe. Někdy stačí, že jste unaveni, nemocní nebo jen špatně naladěni a vytvoří se pomyslná mezera v aurickém těle a to je přesně vstupní brána pro nevítaného hosta. Poznat tento stav je možné mnoha příznaky mezi které například patří, že začnete mít pocit, že jste dvakrát, rychle měníte názory nebo jsou pro vás nemyslitelné výroky, kterými se prezentujete, trpíte únavou nebo nečekanými změny nálad, názorů apod. Velice častým vodítkem je třeba vypozorování změn v oblasti stravování ( chutě na něco co nejíte, ale i alkohol a cigarety ). Je spousta dalších příznaků a každý dobrý odborník by neměl mít problém toto vypozorovat na energetické rovině. 

Energetický upír

Tuto problematiku jsem již vypsala ve svém článku. Nebudu jí tedy znovu opakovat. Přečíst si ji můžete zde: 


Každý by si měl uvědomit, že spoustu problémů si člověk vytváří sám svým myšlením a jednáním, které není v souladu s vyšším principem ani zákonem bytí. Když uvedu, že  každá naše myšlenka je tvůrčí a vytváří nás osobitý život, kde přitahuje děje do našich životů a děje jak víme tvoří život. Pokud jsme zlí a myslíme tedy negativně vytváříme si kolem sebe negativní energetický vír. Tento vír zase přitahuje další energetické síly ve stejných vibracích jako prvotní negativní myšlenka, tak si každý jistě uvědomí co všechno na sebe dokáže jeden člověk natáhnout. Proto zde platí krásné pořekadlo, kde vrána k vráně sedá a rovný, rovného si hledá....