Energetičtí upíři

Energetičtí psychičtí upíři se nemaskují pod černou kápí ani v magických hábitech. Potkat je můžeme téměř kdekoliv. Jsou to lidé jako všichni ostatní a zastávají svoji pozici v různých spektrech společenského začlenění.

Zpravidla je rozdělují na dvě skupiny i když některé nauky je dělí do dalších podskupin.

Prvním energetickým upírem je upír nevědomý: je to člověk, který neví co koná a funguje zpravidla na rovině nevědomosti. Napojí se na náš energetický systém a doslova nám saje naší životadárnou energii. My se pak cítíme v blízkosti takové osoby unaveni, malátní, bez chuti cokoliv dělat. Mohou na nás jít mdloby nebo spánek. Takový upír bere naší energii buďto pomocí doteku nebo neustálého slovního atakování. Je výmluvný a neustále nás zatěžuje svými problémy nebo negativními zážitky. Tento proces se děje tak dlouho tak dokud není upír sytý, ale my víme, že do sytosti má opravdu daleko. Nejlepší se takovému člověku vyhnout, neposlouchat jeho ataky a nedovolit ani náhodné doteky, které nebudou až tak náhodné, ale vedené jeho intuicí a žízní po naší energii.

Druhým energetickým upírem je upír vědomý: takový člověk pracuje vědomě a své oběti si sofistikovaně vybírá aby se mohl sytit jejich energií. To je důvod proč si vybírá silné osobnosti. Je to mistr manipulace a dokáže zmanipulovat i sebevědomě zdravého a zdatného člověka a doslova jen přivést na pokraj zhroucení a psychické vyčerpanosti. Dokáže nás dlouhou dobu pronásledovat a může být plný zuřivosti a agresivity. Používá také plánované scénáře k naší manipulaci ( donutí nás k zamilovanosti, apod. ) Tento vampirismus je také často pozorovatelný v sektách různých společenství. Ubránit se vědomému upíru je podstatně složitější už protože si nás nevybral náhodou a není v jeho záměru o nás přijít. 

Těmto lidem je nejlépe se vyhnout. Pokud už se vaší energie zmocní takový padouch vědomé úrovně je často nezbytné vyhledat pomoc odborníka nebo jednoduše odejít z jeho parazitního dosahu.

Bránit se můžete jednoduchým ochranným světelným vajíčkem, když si kolem sebe, kolem celého těla představíte vajíčko a schováte se do něj. Vizualizujete si tento proces a zesílíte stěny kolem sebe. Můžete také zvenčí umístit zrcadla, která budou všechny negace odrážet zpět k tomu kdo je vysílá.