Horoskopy


PARTNERSKÝ HOROSKOP

Jak se k sobě hodíte? Co máte společného? Jaké oblasti mohou být neharmonické? Kde máte silné stránky? A jaké je vlastně vaše partnerství z pozice energií?

Toto a mnohem víc zjistíte v partnerském horoskopu ( ukázka dole na této straně ). Poznáte sebe i partnera z pozic, které si možná ani  neuvědomujete. Pochopíte smysl souznění a jistě pomocí astrologických aspektů svůj vztah posunete mnohem výše. Protože jen nepoznané - je neměnné. 

Najděte pomocí postavení planet klíč partnerství.

OSOBNÍ HOROSKOP

Podrobně mapuje osobnost daného člověka. Ukazuje nám jeho vlastnosti, silné i slabé stránky. Vlohy a osud celého života. 

Tento horoskop je množné vyhotovit i pro děti nebo příbuzné.

Důležité je zadat čas narození. Pokud jej nevíte, budeme vycházet pouze ze dne a místa narození - což výrazně horoskop neovlivní. 


Pro objednání horoskopu  prosím použijte uvedený formulář. Vybranou platbu prosím uhraďte na uvedený bankovní účet: 2846967193/0800 Po přijetí platby Vám zašlu vyhotovený rozbor. 


PARTNERSKÝ HOROSKOP - ukázka

Slunce 2. osoby v 8. domě 1. osoby

Chce vás mít váš partner jen pro sebe a pořád? Jistě se spolu cítíte dobře, jen musíte zvážit, jak dlouho vydržíte bez větší společnosti, jen sami dva se sebou. Toto partnerství má v sobě potenciál hravého jiskření a střetů, protože váš partner vás rád chytá za slovo, zvláště v podružných maličkostech. Těší jej podrobovat vaše výjimečně nepříliš uvážená slova kritice a sledovat, jak z toho dokážete bravurně vybruslit.

Slunce 2. osoby Sextil Slunce 1. osoby

Ne že byste byli stejní, ale velmi dobře se doplňujete. Je tu podobnost, něco rozdílů, ale souladných. Cítíte se spolu dobře, jste si dobrými společníky.

Slunce 2. osoby Trigon Saturn 1. osoby

Ve vašem vztahu se mohou projevovat ty nejlepší vlastnosti. Máte vše skvěle zorganizováno, vždy víte, co bude příští den a vaše rodina může být dobře zabezpečena. I když vám možná v začátcích vypomohou rodiče, také sami dokážete zabezpečit své potřeby. Jestliže se spolu dohodnete na stanovení cílů, dosáhnete jich. Někdy může být jeden z partnerů buď starší věkem nebo se jako o hodně starší cítit a chovat. Společně máte k dispozici potenciál nadšení a optimismu s trpělivostí a organizační schopností. Je to skvělá kombinace, díky které dosáhnete čehokoli.

Měsíc 2. osoby v 4. domě 1. osoby

Společně máte díky citlivosti vašeho partnera dobré vztahy s okolím i příbuznými. Váš partner je štědrý a otevřený, ačkoli někdy spíš tajemný a zadumaný.

Měsíc 2. osoby Trigon Měsíc 1. osoby

Jste si velmi emocionálně podobní, vaše myšlenky jsou podobné, váš vkus i povaha jsou harmonické. Často dokážete uhodnout, na co váš partner myslí a dokážete většinou hladce vyřešit náhodně vzniklé rozpory, ať jde o maličkosti nebo věci zásadní. Zkrátka si rozumíte a víte, jak se ten druhý z vás cítí.

Měsíc 2. osoby Konjunkce Jupiter 1. osoby

Je mezi vámi slibná harmonie. S vaším partnerem se cítíte skvěle, dodává vám sebedůvěru a máte mnoho společného. Vaše nápady plné fantazie můžete spolu realizovat, dodáváte si inspiraci a sebedůvěru. Velmi často pro vašeho partnera děláte, co mu na očích vidíte, hodně mu odpouštíte a chováte se k němu poněkud ochranitelsky. Může na vás najít nějaké chyby, ale to vy na něm také a vůbec to nevadí.

Merkur 2. osoby v 8. domě 1. osoby

Je možné, že ačkoli váš partner dosahuje v práci uznání, vaše přání se mu nedaří uhodnout nikdy. Naučte se je vyjadřovat přímo. Pokud potřebujete něco řešit, zkuste společně přemýšlet o věcech postupně. Nejdřív jedno a pak druhé.

Merkur 2. osoby Konjunkce Mars 1. osoby

Cítili jste vždy, že dokážete cokoliv? V tomto partnerství je obrovský potenciál energie. Váš partner má množství organizačních schopností a skvělých nápadů, k nimž vy můžete přispět svým nadšením a aktivitou. Máte sílu pohnout vesmírem, ale vy byste to rádi udělali pokud možno hned, zatímco váš partner by zřejmě rád, abyste nejprve vše pečlivě rozvážili.

Merkur 2. osoby Trigon Saturn 1. osoby

Jste pro svého partnera zdrojem poučení a dokážete mu předávat své zkušenosti a rady a váš vztah je dobře zásoben jistotou a stabilitou. Z vašich občasných zasmušilých nálad a depresí vás váš partner vždy spolehlivě vytáhne. Má k tomu dostatek energie a optimismu a nechybí mu ani předvídavost, věcnost a vytrvalost.

Venuše 2. osoby v 9. domě 1. osoby

Přívětivost a obětavost je asi to, co na vašem partnerovi obdivujete. Pomáhá vám lépe pochopit svět a hledat cesty k harmonii a prosperitě.

Venuše 2. osoby Kvadratura Slunce 1. osoby

Na šťastném nebi vašeho vztahu se může sem tam objevit mráček. Možná nemáte rozvrženy kompetence co se týče domácích prací nebo hospodaření s penězi a možná také máte občas pocit, že si tak docela nerozumíte. Je to přeci vcelku normální, když možná navíc pocházíte z rozdílného prostředí, a koneckonců většinou vše je věcí dohody. Nejednejte arogantně a nereagujte podrážděně, jen tak se vám podaří vše urovnat a dospět k obapolně příznivému řešení.

Venuše 2. osoby Kvadratura Venuše 1. osoby

Harmonie vašeho partnerství je závislá na mnoha faktorech, většinou máte velmi odlišné zájmy a také názory na finance a jejich užívání. I vaše postoje a chování se většinou liší a může to vést k nedorozumění. Zkuste si všimnout, co vás vždy spolehlivě rozladí, a pak opatrně nahlédnout, zda byste mohli přijmout stanovisko toho druhého nebo zkusmo použít jeho reakci místo té vlastní.

Venuše 2. osoby Sextil Uran 1. osoby

Vaše první setkání bylo pravděpodobně velmi neobvyklé a od té doby svého partnera jistě každodenně překvapujete. Vzájemně jste si inspirací a podněcujete se k netušeným věcem. Váš společný život je něco jako jízda na horské dráze; vrcholy, propady, zatáčky, jízda do neznáma, stálé vzrušení. Naštěstí případné nadlimitní výstřednosti dokážete díky svému partnerovi utlumit a pády převést v klouzavý let.

Mars 2. osoby v 3. domě 1. osoby

Váš partner bude pravděpodobně tou osobou, která do vaší domácnosti bude přinášet nejnovější super automatické kosmické vymoženosti, ať už to bude hlasem řízený vysavač, pračka s dálkovým ovládáním nebo dvoumetrové domácí kino. Možná vás nebaví nechávat mu vždy poslední slovo, ale skutečně umí řešit problémy a vždy jasně vidí, co by bylo třeba udělat a také to udělá.

Mars 2. osoby Kvadratura Měsíc 1. osoby

Silná vášeň vás přitahuje k sobě navzájem a je nepopsatelná. Ale chcete-li zůstat spolu, musíte vyřešit velkou dávku nesouladu ve vašem duševním životě. U vás je zřejmě na překážku přecitlivělost a svým chováním někdy (často) svého partnera velmi popuzujete. Nesnáší asi váš poklid, pomalá řešení, málomluvnost, mlčenlivé odmítání, vztahovačnost a přecitlivělost. A pro vás je obtížné snášet to, co pociťujete jako panovačnost, zbrklost, příkrost. Vezměte (oba) na vědomí, že ani jeden z vás to nedělá schválně. Nechápete, proč je váš partner takový? On také ne, ale můžete si za příznivých okolností rozumně promluvit a pokusit se zbavit se přecitlivělosti na jedné straně a mírnit své panovačné chování na straně druhé. Pochopení je obtížné a jistě se žádný z vás nezmění, ale své chování můžete vědomě zmírnit.

Mars 2. osoby Sextil Merkur 1. osoby

Možná už cítíte, že dokážete spolu cokoliv. Máte ohromný potenciál energie spojený s dobrými nápady a organizačními schopnostmi. Dokážete se navzájem inspirovat a povzbuzovat. Váš partner vám dává podporu k lepšímu sebevyjádření a také růstu, zatímco vy dokážete svého partnera trochu usměrnit a krotit jeho impulzivitu. Máte sílu pohnout vesmírem, když máte dostatek nadšení, energie, odvahy a vynalézavosti.

Mars 2. osoby Sextil Neptun 1. osoby

Váš partner vám pomáhá přílivem energie a neutuchající aktivity, která vás inspiruje k větším výkonům. Podobně vy dokážete podnítit svého partnera k citovým projevům a poskytujete mu útočiště ve své konejšivé náruči a posilujete jeho citový život a duchovnější prožívání světa. Navzájem také posilujete své tvůrčí schopnosti a touhu po bádání jakéhokoli druhu.

Jupiter 2. osoby v 5. domě 1. osoby

Váš vztah je plný lásky a porozumění. Často váš partner dělá, co vám na očích vidí a pečuje o vás. Možná rádi navštěvujete divadla nebo koncertní sály, nebo posloucháte vážnou hudbu doma.

Jupiter 2. osoby Konjunkce Merkur 1. osoby

Dokážete jít společným životem s veselou myslí a dobrou náladou. Optimismus dodáváte vy a váš partner se snaží napomáhat v realizaci vašich snů. Navzájem se podporujete i v rozvoji svých osobností. Na většině věcí se shodnete bez problémů, ať jde o náboženství, výchovu, právo či cestování. A když se v něčem neshodnete, dokážete věc řešit s porozuměním a humorem a vše důkladně promyslet.

Jupiter 2. osoby Konjunkce Neptun 1. osoby

Dokážete jistě snít s otevřenýma očima a vaše myšlení i city jsou téměř propojeny. Vzájemně v sobě posilujete idealismus a duchovní bádání. Společně se můžete smát i meditovat a nebo pečovat o zvířata. Měli byste se vyvarovat nestřídmosti, lenosti a závislostí, stejně jako hazardních her. (Občas vsadit Sportku nevadí, jen tomu nepropadnout.)

Saturn 2. osoby v 2. domě 1. osoby

Ukazuje se, jak velkou odpovědnost váš partner přejímá za to, aby váš domácí rozpočet vycházel. Pokud by vás nejraději viděl stále jen doma a vy chcete do společnosti, bude to chtít rozumnou domluvu.

Saturn 2. osoby Trigon Slunce 1. osoby

Ve vašem vztahu se mohou projevovat ty nejlepší vlastnosti. Máte vše skvěle zorganizováno, vždy víte, co bude příští den a vaše rodina může být dobře zabezpečena. I když vám možná v začátcích vypomohou rodiče, také sami dokážete zabezpečit své potřeby. Jestliže se spolu dohodnete na stanovení cílů, dosáhnete jich. Někdy může být jeden z partnerů buď starší věkem nebo se jako o hodně starší cítit a chovat. Společně máte k dispozici potenciál nadšení a optimismu s trpělivostí a organizační schopností. Je to skvělá kombinace, díky které dosáhnete čehokoli.

Saturn 2. osoby Trigon Venuše 1. osoby

Láska a cit, taktnost, spravedlnost, pořádek, hospodárnost - to vše se ve vašem vztahu naplno projevuje. Váš partner je bezpochyby laskavý a ochranitelský vůči vám a i když ve vztahu k jiným lidem může mít nějaké nectnosti, díky vám budou zmírněny. Vzájemně se chápete, patříte k sobě, oba máte velkou dávku moudrosti a hlubokou důvěru jeden k druhému.

Uran 2. osoby v 2. domě 1. osoby

Nové a neočekávané věci vám díky vašemu partnerovi přicházejí na mysl, ať se to týká vašeho vztahu, vaší osobnosti nebo financí.

Uran 2. osoby Kvadratura Merkur 1. osoby

Dokázali byste spolu velké věci díky spojení vaší bdělé mysli a intuice, jen kdybyste se dokázali nejprve dát dohromady! Je pro vás někdy těžké pochopit, jak může být váš partner tak nevypočitatelný a plný změn a zmatenosti, zatímco on asi nechápe vaši nervozitu a nejistotu. Poskytněte si podporu navzájem, zkuste větší dávku tolerance a trpělivosti, poslechněte si jeden druhého pozorně a zkuste to.

Neptun 2. osoby v 3. domě 1. osoby

Romantika, fantazie, možná trocha iluzí. To vám dopřeje váš partner a podpoří tak vaši vlastní fantazii. Možná budete jednou psát pohádky.

Pluto 2. osoby v 1. domě 1. osoby

Někdy díky vašemu partnerovi zčistajasna vidíte, jakým způsobem byste se mohl změnit. Dokáže vám i dodat sílu a nebo vás vést.