INDIGOVÉ SVĚTLO

Co je indigové světlo


Tento zasvěcovací systém slouží k osobnímu vývoji a růstu, než k léčení. Zvyšuje Vaše osobní vibrace, dovolí Vám rozvinout své psychické schopnosti a pomůže Vám zlepšit schopnost empatie, komunikace a urychluje vývoj vědomí. Tato energie pracuje se třetím okem a Vaším duchovním středem. Zvyšuje psychické schopnosti skrze lásku. 

Tento systém je vhodný pro práci se zvířaty, protože zlepšuje schopnost vcítění se a tím zesiluje telepatické spojení. Během zasvěcení je umístěn indigový paprsek do vašeho " třetího oka " a také do vašich dlaní. 

Energie tohoto systému Vás naladí na lepší sluch, bez zažitého mínění, které Vám říká co je a není možné. Budete tedy více rozumět všem bytostem a Vaše schopnost vnímání se výrazně prohloubí.

Indigové děti se často popisují jako děti s poruchami chování, protože jsou neschopné se soustředit, a protože mají potíže s učením. Ve skutečnosti nejsou jednoduše schopny vyjádřit to, co pociťují. Jsou jedinečnými a velmi nadanými dětmi. Učí se jednoduše jinak, než většina dětí, a proto by se měly učební metody individuálně přizpůsobit jejich schopnostem. Naopak by se každý měla zamyslet nad skutečností, že tyto děti i dospělá indiga, jsou ve skutečnosti duchovně vyspělé a mají poněkud jiné vnímání a tím i chování, což ˇmnoho lidí pokládá za poruchy vývoje. Tyto lidé jsou jedinečné a je to jen v nás, že jim nerozumíme. 

Celý systém je velice jednoduchý.

Každý žák obdrží učební skripta v PDF a certifikát

Obdržíte:

Učební skripta, certifikát o absolvování

Předpoklady:

Mistr jakéhokoliv systému  Po odeslání objednávkového formuláře si domluvíme termín zasvěcení.