Karmické kódy

Doporučila bych všem, aby lidé byly šťastnější a snadněji každý našel svoji životní cestu a její naplnění.... neboť tápání je bolestivé!

Rozbor - Karmické kódy duše a životní úkol

Vydejte se na cestu sebepoznání, poznejte své životní i karmické úkoly. Podívejte se do očí také negativním vlastnostem své duše a najděte tak harmonii ve svém životě. Rozbor na základě numerologie.
................................................................................................................................


Jedná se o velký písemný rozbor o 35 - 40ti stranách A4.

Pro koho je rozbor určen?

Písemný rozbor v pdf je určen všem, kteří chtějí znát svůj životní úkol a diagnostiku své karmy ze které tento životní úkol vychází. Pro všechny co přijímají duchovní učení a jsou na vzestupu svého učení. Také je velice přínosný pro všechny, kdo chtějí znát otázky svého bytí a k poznání sama sebe... kdo jsem a odkud přicházím a co je mým cílem ...

Diagnostika karmických kódů vyjadřuje životní úkol a karmu skrze čísla v datu narození a ukazuje nám naší životní cestu a úkoly, které máme v tomto životě pochopit a zpracovat. Datem narození máme také přiřazen tzv. paprsek pomoci skrze který nám přichází pomoc k plnění životních cest. Paprsek pomoci neboli paprsek osudu nám ukazuje jaké své vlastnosti máme využít ke snadnější cestě při plnění karmického zadání.

Obsah diagnostiky:

Váš karmický kód složený z data narození. Detailně rozepsaný karmický úkol Vaší duše, paprsek pomoci ( informace o tom, jaké své vlastnosti a přednosti využít ). Dozvíte se informace o své životní barvě, karmickém bodu, učební látku kterou máte zvládnout a úkoly se kterými je potřeba se vypořádat. Dále budeme rozebírat jaké máte možnosti při vzestupu a jaké při pádu a jak je rozeznat a číst ve svém poslání a ve své duši. Dozvíte se jakou máte vztahovou shodu se svoji rodinou ( děti, partner, rodiče apod. ). Seznámíte se také s metodikou odpuštění a čištění karmy. Dále obsahuje informace o životních úkolech, vypočítává číslo osudu, věk duchovní zralosti, karmický bod ve znamení zvěrokruhu, zdraví z hlediska dne narození, výpočet a popis karmických cyklů života - 4 věky ve kterých vstoupíte do 9ti letého cyklu karmického učení. Příklad: do prvního karmického cyklu vstoupíte ve věku 31 let, zde budete plnit karmický úkol .... ? .... v časové ose 9 ti let. Do dalšího cyklu vstoupíte ve věku 40 ti let a zde se máte naučit ....? .... atd. ) Rozpis duchovních atributů ( výpočet v procentech z 33 základních vlastností člověka ) dozvíte se kolik procent uvedených vlastností máte již splněných a na kterých je potřeba dále pracovat ) - výpočet obsahuje všech 33 základních vlastností ze současného života a některé z poslední inkarnace.

Součástí tohoto rozboru je také PDF úvod, kde se podrobně podíváme v teoretické rovině na zákon karmy, dělení karmy, možnosti splácení karmických kódů apod. Také životní úkol, sílu myšlenek nebo základní nauku o reinkarnaci.

Cena celkového rozboru: 1.300,- Kč AKCE - 700,- Kč


..........................................................................................................


Pro objednání písemného rozboru Karmických kódů prosím použijte uvedený formulář. 

AKCE - CESTY DUŠÍ

NAJDĚTE SI SVOJÍ FORMU UČENÍPRO TENTO ŽIVOT

FORMA č. 9 
 Duše této formy má tendenci neustále reagovat vnitřním pocitem povinnosti na výzvy lidí z okolí, kteří vyjadřují své požadavky, aby o ně byl projeven zájem. Jestliže však člověk dbá více obecného mínění, mínění ostatních a nedbá vlastního vnitřního hlasu, odmítá jej - získává karmické dluhy. Člověk této formy neustále pociťuje nedostatek všeho: času, informací, peněz, podpory i samotného života. Úkolem tohoto člověka je však s radostí a láskou čelit různým obtížím - beze strachu, bez hněvu, bez rozčilení a bez jiných negativních pocitů. Pouze láska a radost jsou ukazatelem moci duše. Práce je pro tohoto člověka opět obtížná, protože výběr profese probíhá na principu pštrosa, který strká hlavu do písku. Profese si obvykle tito lidé vybírají v rozporu s karmickým úkolem.

Úkolem této formy je odpoutat se od hmoty. Nelpět na majetku, nelpět na vztazích, nelpět na práci, na penězích apod. Proto se tento člověk bude často cítit tak, že má všeho nedostatek (peněz, času atd). To je jeho učební látka a proto se s ní bude v životě často potýkat. Proto bude často procházet obtížnými situacemi. Je to forma, která má nejblíže ke hmotě, proto se všechny obtíže budou týkat hmoty (tj. majetku, peněz, zdraví). Člověk by se měl naučit naslouchat svému vnitřnímu hlasu, využívat intuici. Vždy by měl jednat férově, říkat, co si myslí, nikdy by neměl něco zatajovat, nějak manipulovat, fixlovat nebo kalkulovat jen ve svůj prospěch. Tento člověk se má naučit plnit sliby, dodržovat termíny a naučit se udržovat pořádek - naprosto ve všem. V prvé řadě se má naučit mít se rád. Na to pak navazuje láska k rodině, rodu, zemi, vlasti.

FORMA č. 8 

Celý život těchto lidí bude řešení vztahů. Ať už partnerských, pracovních, mezilidských, rodinných apod. Tito lidé se mají hlavně naučit určité obětavosti, pokoře. Mají se naučit obětovat své vlastní pohodlí a zájmy na úkor své rodiny, partnera. Často to však těmto lidem dělá potíže. Často tito lidé bývají sobečtí, protože se s touto sobeckostí mají v životě poprat a naučit se troše pokory a hlavně přizpůsobení se a obětavosti. Mají se naučit komunikovat. A to bývá často také problém. Často právě nechtějí komunikovat, čímž si vlastně jen brzdí svůj vývoj a způsobují další karmické zátěže. Dále se musí naučit odpouštět. Proto se mohou dostat do situací, kdy jim někdo hodně ublíží. V této chvíli jim karma připravila tu nejlepší situaci pro odpuštění! Pokud to nepochopí a neodpustí, tak si vlastně sami ztížili svoji cestu.

Vztahy rodičů, dětí, sester a bratrů nejen rodných, ale i adoptivních a nevlastních by se měly řídit principem "dávám Vám vše, jen to prosím přijměte". Právě na tomto principu je vystavěna Božská hierarchie a člověk by měl získat první jednoduchou zkušenost s obětavostí.

FORMA č. 7 

V rámci této formy se mají lidé naučit zvládat své emoce. Jedná se o jakékoliv emoce, zvláště však musí zvládnout emoce, týkající se kariéry a peněz. Může se stát, že tito lidé často přijdou o práci nebo o peníze a musí začínat od začátku. Je to zkouška! Při této ztrátě by měli emocionálně zůstat naprosto stabilní, měli by to brát s nadhledem a přijmout nový začátek, který jim přinese možná daleko více. Pokud však tuto zkoušku nezvládnou a budou se topit ve smutku a neštěstí, pravděpodobně přijde další taková zkouška a pak zase další. Bude jich tolik, dokud neprokáží, že už na kariéře a penězích nelpí! Často bývají tito lidé labilní. Mají se naučit stabilitě a sebejistotě. Mají se naučit mít se rádi! A také naučit se říkat NE!

Kontrola emocí je tedy důležitá součást jejich životního úkolu. Kontrola emocí je však dost složitá, protože emoce jsou hnacím motorem činnosti - a rozeznat tvůrčí a ničivou činnost bez duševní kontroly není možné. Základní práce by tak měla probíhat metodou logických závěrů všech situací bez emočního vnímání (s chladnou hlavou). Jedině pokud provedeme důkladnou analýzu, můžeme něco říct nebo přejít k činnosti.

Člověk s tímto úkolem se musí učit vydělávat peníze, umět si jich vážit a umět je utrácet. Má se naučit chápat význam a smysl platidla. Musí si umět přiznat, že hmota je stabilizovaná energie. Měl by vědět, že materiální blaho přímo souvisí se stabilním emocionálním stavem člověka, kolektivu a společnosti celkově.

FORMA č. 6 

Tato forma je podobná formě číslo 8. V podstatě se jedná o stejný úkol, pouze je komplikovanější. Tito lidé se musí naučit pracovat s větší skupinou, než je jen rodina a nejbližší okolí. Mají složitější úkoly, se kterými se musí poprat. Měli by se také naučit pracovat s duchovnem, naučit se odpouštět a naučit se říkat NE! Je třeba, aby se tito lidé naučili přivést do svého života harmonii, jak uvnitř sebe, tak zvenčí.

Úkoly, které stojí před touto formou, se tedy shodují s úkoly osmičky, jsou jen mnohem různorodější a je složitější je splnit. Čím menší číslo, tím vyšší vibrace - a tím složitější je dosáhnout jejich materializace. Emocionální stav musí být na této úrovni plně pod kontrolou. Jestliže se člověk vyrovnal s emocemi, je připraven pochopit poznání krásy a harmonie světa.

V průběhu celého života se projevuje zájem o umění, ale v žádném případě si nelze vybrat profesi, která je nějak spojena s jakýmkoliv druhem umění, protože v této oblasti vládne emoce a iluze. Člověk to sám nezvládne a vnese do světa nové negativní iluzorní formy. Není rovněž žádoucí si vybrat profese, které jsou spjaty s exaktními vědami a technikou.

FORMA č. 5 

Práce této formy vtělení spočívá na principu konkrétního poznání, tvorby. Cílem tohoto vtělení je postihnout a přinést lidem poznatky o lásce, kráse a harmonii světa.

Tito lidé jsou zde především proto, aby mluvili (vyjednávali, zařizovali). Aby předávali informace dál a byli tak prospěšní všem. Mají proto velmi dobře rozvinutou schopnost komunikace, umějí velmi dobře improvizovat a poradit si s jakoukoliv komunikační situací. Umějí vysvětlit cokoliv a použít přitom velké množství slov.

Tito lidé se tedy musí naučit správnému umění komunikace ve všech oblastech života, tedy i v partnerských a mezilidských vztazích (ať už doma nebo v zaměstnání). Musí se naučit naslouchat druhým, brát na ně ohledy, umět s nimi soucítit a umět se vžít do jejich problémů. Dále se tito lidé mají naučit zavést do svého života přesné normy a pravidla chování - a dodržovat plnění těchto norem. Např. v rodině mají zavést řád a hlídat, zda je dodržován. V práci platí to stejné: zorganizovat nový model pracovních postupů a dohlížet, zda jsou všechny plněny. Naučit se pravidlu zlatého středu, umět také dělat kompromis. Předávání znalostí, spojených s harmonickým rozvojem člověka jako jednotlivce (i společnosti jako celku) je hlavním úkolem tohoto vtělení.

FORMA č: 4 

Úkolem formy č. 4 je naučit se bojovat s touto iluzí, soustředit se a naučit se vidět pravou příčinu věci. Naučit se na věci dívat z pohledu duše a ne z pohledu Ega (iluze). Naslouchat ostatním lidem a přemýšlet nad tím, co lidé říkají - a připustit, že třeba mají pravdu. Je potřeba bořit své iluze a nahradit je správným úhlem pohledu. Tito lidé se mají naučit řešit věci s nadhledem a hlavně: nebýt vztahovační! Toto vede k tomu, aby se člověk naučil správně pracovat s duchovními technikami a chápat vesmírné a duchovní zákony!

Ale právě v té duchovní oblasti tito lidé řeší ty největší boje s iluzí. Většina lidí formy 4 duchovním zákonům vůbec nevěří - jsou tvrdě a zarytě materialističtí, uznávají jen hmotný svět a nejsou ani ochotni duchovní informace přijmout. Porušují vesmírné zákony a nedají si to vymluvit. Ale najdou se mezi nimi i ti, kteří se zajímají o duchovno. Ale tady jsou dva extrémy. Buď nemají dost trpělivosti na to, aby ty duchovní věci dokázali realizovat v praxi - a při prvních nepodařených pokusech to hned vzdávají a sklouzávají znovu zpátky dolů do "hmoty". Ve všem potřebují "jistotu" a požadují "hmotné" důkazy na všechno, co dělají. ... A nebo jde o duchovní mistry, kteří si vytvořili svou vlastní iluzi (svoji vlastní pravdu), která zcela neodpovídá zákonům vesmíru - a tuto iluzi předkládají ostatním. Navíc všechny duchovní techniky nutně potřebují propojit s hmotou (práce přímo na fyzickém těle, zasvěcení prováděné přímo na těle, osobní kontakty, hmotné důkazy atd.). Zásadním a hlavním úkolem této formy je boj s iluzí. Iluze je určitý myšlenkový vzorec, případně logický závěr, vydávající se za pravdu. Člověk si vytvoří svou vlastní pravdu, která se vůbec nemusí zakládat na reálném fungování, a dle té svojí pravdy má tendenci žít - a bude o této své pravdě přesvědčovat i všechny ostatní. Samozřejmě, že tak způsobí více škody než užitku, a to nejen sobě, ale i ostatním.

FORMA č: 3 

Hlavním úkolem této formy je dodržování principu zákona a pořádku. Tito lidé tedy mají podporovat pořádek, který vede k pokroku pro celou společnost! Právě proto často tito lidé pracují jako právníci, zákonodárci, společenští činitelé. Tito lidé mají být čestní, upřímní, dobrosrdeční, trpěliví a mají se naučit porozumění. Mají se také naučit zákonům duševním a duchovním.

Další důležitou části je, že se také mají naučit odpouštět. Proto se někomu může zdát např. pátek 13. za nešťastný den. Pokud nedodržujeme zákon a pořádek, můžeme mít v ten den opravdu smůlu a naházené klacky pod nohami! Přeměna duševního těla musí probíhat řízená Duší, nikoliv osobností. Pochopení Božských zákonů se dosáhne právě na této úrovni vtělení.

Lidé, kteří tento úkol mají, obvykle sami vědí, co mají dělat a v jaké oblasti své síly využít. Mohou mít velké množství specializací a ovládají je všechny dobře. Při tom všem jim nechybí touha poznávat. V této úrovni téměř odpadají omezení v získávání informací. Možnost získat poznatky z prvotního zdroje na ně ukládá ohromnou zodpovědnost za to, že tyto informace předají ostatním lidem správně. Dodržování tajných i veřejných zákonů, podpora pořádku, který vede k pokroku celé společnosti - to je jejich karmický úkol.

FORMA č: 2 

Základním úkolem této formy je naučit se chápat a používat energetické a duchovní zákony. Začít pracovat sami na sobě a naučit se lásce k bližnímu, naučit se velké pokoře. Neustále prahnout po poznání. Pomáhat lidem, kteří mají velkou karmu.

Tito lidé mají vnímat sebe i okolí, a učit sebe i okolí duchovním věcem. Učit se poznávat a žít podle duchovních zákonů a duchovních souvislostí. Aktivně meditovat a pracovat s energiemi. Tato forma se projevuje jako osvícení, náhlý zvrat, génius, zázrak. Práce formy se dá přirovnat k blesku, hromu, výbuchu - vede ke změnám osudu, jakožto důsledku bouřlivých událostí. Dochází k převratu ve vnímání světa i sebe. Začínají se chápat a přijímat pojmy, jako je karma, energetické proudy apod., často jsou pro tohoto člověka jediné možné.

Člověk se naučí chápat, že právě správný vztah k maličkostem nakonec určuje jeho osud. Objektivní pozornost k sobě i okolnímu světu, umění překvapovat se, trpělivost a zdrženlivost - tyto vlastnosti prokazují dobrou službu.

FORMA č: 1 

Tato číselná forma se vyjadřuje jako klam, mystika, mlha. Člověk se pod vlivem této formy neustále dostává do nejasných situací. Chtěl by se změnit, ale nevidí cestu, kterou by mohl jít. Husté vrstvy mlhy a sebeklamu, které jdou ruku v ruce, přivádí do zmatku vevnitř i venku. Člověk se musí naučit kontrolovat sám sebe a pak se začne mlha rozptylovat. Vytrpěná vnitřní pravda pomáhá mlhu rozptýlit. Paprsek přeměny, přeměny reálnosti, mystika proměny, hluboký smutek nad sebou samým i nad tajemstvím, ke kterému se lze přiblížit, ale které nelze uhádnout. Pokud tito lidé neplní svůj životní úkol, tak po celý svůj život žijí v jakémsi sebeklamu, mlze, nejasnosti. Nevidí na to, jak život funguje, jak fungují vesmírné a přírodní zákony. Neustále se pohybují v mlze a v bludném kruhu a nemohou najít cestu ven. Mohou mít tendenci vytvořit si své vlastní iluze, které je pak klamavě provádějí životem.

Hlavním úkolem této formy je najít sílu ducha a mysli. Žít dle duchovních zákonů, naučit se práci s energií. Ctít a respektovat duchovno. Jenom to je cesta z mlhy a nejasností ven. A úkolem těchto lidí přece je najít cestu ven z mlhy! Dále je třeba aby tito lidé mluvili o všech jen v dobrém, aby s ostatními komunikovali bez narážek, bez nejasností, bez zamlčování - bez klamu. Pokud by si libovali v nejasnostech a zamlčování, jen by jim to zhoršovalo cestu při plnění životního úkolu. Tito lidé si navíc většinou vše musí prožít sami, protože velmi často se stává, že nepřijímají informace z venku. O to je plnění jejich úkolu těžší!

FORMA č: 0 

Základním úkolem této formy, je připustit sílu a moc Stvořitele. Naučit se s pokorou a trpělivostí přijímat rány osudu. Tito lidé musí dodržovat zákony Stvořitele na 100% (duchovní zákony). Naučit se pracovat se svým třetím okem, naučit se přijímat vzkazy své duše, využívat intuici. Myslet pozitivně a věřit v jasnou budoucnost.

Naučit se přijímat znamení a varování na přicházející rány osudu. Pokud to tito lidé dokáží, pak se jim začíná v životě dařit. Pokud si však varování nevšímají, tak se často stává, že přicházejí o práci, o blízké a milované lidi... čím více si nevšímají, tím se stav zhoršuje a dochází ke ztrátě fyzického zdraví a života.

Jinými slovy: jestliže se člověk nemění, nedodržuje duchovní zákony a nevšímá si různých znamení a varování na přicházející rány osudu, pak začíná paprsek aktivně působit a ničit to, co dává impulsy k rozvoji. Nese s sebou ztrátu práce, blízkých a milovaných lidí, zdraví - a v krajních případech, kdy rozvoj není možný, dochází i ke ztrátě fyzického života. Tento paprsek symbolizuje obnovu ve formě transformace (smrt a znovuzrození). Nese sílu odhalení, vyhlazení, očistu člověka jak od duševního, tak i od fyzického odpadu.

Tato číselná forma se na člověku odráží jako činnost vyššího zákona - chirurg, prokurátor, vědec, teoretik. Tento paprsek s sebou nese sílu odhalení, vyhlazení, očistu člověka jak od duševního, tak i od fyzického odpadu.

MÁTE-LI ZÁJEM SE HLOUBĚJI PODÍVAT DO SVÉHO ŽIVOTNÍHO NITRA, VYUŽIJTE AKČNÍ SLEVY A OBJEDNEJTE KOMPLETNÍ ROZBOR.