Karmické partnerství

Vztahové shody

Vztahové egregory porovnávají vztahy mezi partnery nebo jinými osobami, se kterými máme co dočinění. Dívka si například najde partnera a může si podle data narození zjistit, jestli spolu karmicky něco vyrovnávají. Stejným způsobem si můžeme porovnat vztahové egregory mezi rodiči a dětmi, mezi sourozenci, ale i mezi přáteli, spolupracovníky, nadřízenými atd.

Podle uvedených shod zjistíme, zda spolu vyrovnáme nějaké karmické zatížení nebo i základ toto, proč se setkáváme. Zda jde o přitažlivost, karmický závazek nebo dohodu.

Vyhodnocení

Zde najdete popis společné karmické shody, dle dat narození.

Shoda číslo 1
V této shodě nelze fungovat. Tato shoda vypovídá o tom, že je možné tzv. rezervovaně fungovat. Nejedná se o žádnou karmickou zátěž. Lze v rozboru diagnostikovat na kterém tématu budete společně pracovat a v  jakých oblastech si nebudete rozumět. 


Shoda číslo 2
V této shodě se jedná o velkou magnetickou přitažlivost. Tyto duše jsou k sobě přitahovány a mohou vedle sebe fungovat, ovšem moc společných témat mít nebudou. Mohou se rozcházet nejen názorově, ale také povahově. U této shody je možné vyhotovit rozbor, který diagnostikuje jaké učební látky mají dotyčné osoby stejné a na kterých budou vzájemně pracovat.Dále témata kde se dotyčné osoby budou rozcházet a kde bude docházet k nepochopení. 


Shoda číslo 3
V této shodě se jedná o osudovou přitažlivost duší. V této shodě se nejčastěji jedná o učební lekci. Znamená to, že duše spolu fungovat mohou a působí zde zákon učení. Osoby se od sebe vzájemně učí a to prostřednictvím osobnosti jeden od druhého. U této shody je možné vyhotovit rozbor, který diagnostikuje jaké učební látky mají dotyčné osoby stejné a na kterých budou vzájemně pracovat. Dále témata, která budou spíše přítěží. 


Shoda číslo 4
V této shodě je nejen přitažlivost duše, ale řeší se zde karmické závazky. Máte zde silné karmické působení, které je dobré dále odhalit a pochopit protože do budoucna budou zdrojem potíží. Silně zde působí karmické zákony a to především v oblasti negativních vazeb minulých životů. Tyto duše se znají a v minulých životech bylo něco započato, co pravděpodobně nedopadlo dobře a vznikl karmický dluh. Tento dluh se pozná právě podle problémů a nedorozumění, které v současnosti mohou osoby této shody řešit. U této shody je možné vyhotovit rozbor, který diagnostikuje o jaké karmické dluhy se jedná a jaká témata mají uvedené osoby stejné a které naprosto odlišné. 


Shoda číslo 5 a více
V této shodě došlo k dohodě duší ještě před současnou inkarnací. Obě duše se spolu dohodly, že se k sobě vrátí a budou spolu řešit to, co nedořešily v minulých životech. Jedná se o nejsilnější shodu. Byla započata dohoda duší a to může být jak v souvislosti pozitivních tak negativních obrazců. Je dobré tyto dohody najít a pochopit či odrušit a tím osvobodit duševní spojení. Tyto schody sebou také nesou zrcadlení z minulých životů a jejich neřešení vede v velkým problémům. U této shody je možné vyhotovit rozbor, který diagnostikuje o jaké dohody se jedná  a na kterých budete vzájemně pracovat. Rozbor také určuje témata již zpracovaná. 


Máte-li zájem o rozbor vztahových shod, bude po přijetí platby vyhotoven a PDF. Tento rozbor nám nabízí detailní a přehledný vhled do vztahových oblastí a díky němu můžeme vzájemně lépe fungovat. Vyvarovat se jistým okruhům nebo lépe pochopit své vzorce i vzorce druhé osoby. 

Cena rozboru: 399,- Kč

Rozbor je vyhotoven na základě karmické astrologie a numerologie. 


Jak se k sobě hodíte


Jedná se o rozbor na základě astrologie, numerologie, karmické astrologie a také vztahových egregorů. Vypovídá o tom jak se dané osoby k sobě vztahově nebo povahově hodí. O tom co mají společného, ale i o tom, jaká úskalí mohou v partnerství nastat  a jak je případně řešit.

S tímto rozborem se podíváte hlouběji nejen do duše své, ale také do duše svého partnera nebo partnerky. Zjistíte o sobě možné skryté partnerské životní postavení, životní představy nebo také body které mohou vztah vést k harmonii a čemu se raději vyhnout. 

Cena rozboru: 399,- KčVztahové poradenství 

Jedná se o diagnostiku daného problému mezi partnery. 
Pokud tedy procházíte negativním obdobím, kde se cítíte nešťastní, osamocení nebo jinak distancováni v partnerství či manželství a potřebujete se v tomto kruhu orientovat a najít cestu ven nebo zjistit příčinu a odstranit ji k nastolení harmonie, pak objednejte tuto službu a společně najdeme kořeny uvedených potíží a také cestu ke štěstí a vzájemnému pochopení.
Tento rozbor je vyhotoven na základě numerologie, astrologie, vztahových egegorů a výkladu karet.

Cena rozboru: 699,- Kč

Po přijetí objednávky vás emailem vyzvu k doplnění potřebných základů. Nemusíte tedy vypisovat do prvotní objednávky.

Rituál rozchodu

Bohužel v našich životech dochází i k méně šťastným událostem a jednou z nich může být právě rozchod. Ztráta milované osoby v nás nepochybně zanechává hluboké rány a my pak nejsme schopni se dále lásce otevřít. Ono to sni není možné, pokud nezavřeme první dveře, nemůže otevírat dveře druhé.
Tento duchovní rituál je postaven tak, aby se klient snadněji vyrovnal se ztrátou, nezanechal za sebou energetické nebo duševní bloky a mohl opětovně vyrazit na cestu, kde může najít lásku novou. Protože jen to, co vyzařujeme, to také získáváme.

Uvedený rituál můžete objednat zde: 


Pro objednání vybrané služby prosím použijte uvedený formulář. Uvedenou částku uhraďte na bankovní účet: 2846967193/0800 a do poznámky zadejte své jméno. Odesláním formuláře obdržím objednávku která se zaeviduje. Objednávky zpětně nepotvrzuji, jsou automatické.