Kurz magie

Vítejte v základním kurzu magie!

Jsem ráda za účast Vás všech při zahájení studia hermetismu.


Magie je životní cesta. Kdo vstoupí, nemá cestu zpět. Je to životní rozhodnutí a v mnoha směrech je neměnné. Z tohoto prvního kurzu budete odcházet s praktickou výukou. 

Pamatujte vždy na zásady Bílé Božské Magie a nikdy se nepokoušejte znevážit její jméno. Je to nejsilnější věda, která byla kdy praktikována a nese se po statisíce let v respektu. Magie je mocný a silný nástroj k tomu jak tvořit úspěšným svůj vlastní život, jak působit na různé oblasti života nebo pozitivně překonávat nastavené překážky. Její silou je také zpětný odraz, který zákonitě postihuje každého z nás, kde v magii toto platí mnohonásobně. Bylo již mnoho velkých mágů sťato a zasáhnuto zpětným odrazem ke smrti své vlastní. Proto mějte neustále oči otevřené a pečujte o svůj zdraví rozum. Každá chyba se Vám stane osudnou a zákonitě vratnou.

Proto,

nikdy nezasahujte do vůle druhého, nikdy nejednejte jinak než s čistým srdcem, nikdy se neobracejte k sobeckému jednání, nikdy nikoho neodsuzujte, nikdy za nikoho nerozhodujte, nikdy se nepovyšujte, nikdy nejednejte nad zákon duchovní, nikdy nepoužívejte magii k ublížení, ke zlosti, k pomstě! Svým magickým aktem si musíte být jisti. Později ve vysoké magii budete stát každý tváří v tvář sám sobě!

Jsi můj žák a já Tě budu učit, sám si sepiš na první stranu své knihy magický slib. Mě nic nedlužíš ani se mi nezavazuješ. Je to Tvá cesta, Tvé rozhodnutí a to Ty budeš tvrdě pracovat na svém vzdělání a praxi. Neptej se co máš dělat, neřeš maličkosti, nebudu Tě vodit za ruku, ani Ti foukat bebíčka. Až budeš v praxi stát v boji se zlem, budeš jen Ty a já tam nebudu. Proto výuka magie je tvrdá a jsi v ní jen Ty a Tvá víra! Nezapomínej, že máš tu moc, dokázat vše a ani na chvilku nezapochybuj o své prohře. Mysli také na to, že v této cestě vede ještě jedna. Je to cesta zatracení, utrpení a obrácené magie, čili cesta satanismu. Tak jak otočíš nejvyšší symbol magie a to posvátný pentagram, ze dvou nohou na jednu a tím vyznáš samotného pána pekel, stejně tak sejdeš z této dlouhé cesty Božské magie.

Mlč a v tichosti se uč. Nikomu nevyprávěj o magii a nepředávej dál své znalosti, pokud o to nebudeš požádán!! Zákon magie je mlčenlivost. Pokud půjdeš a po rituálu své úspěchy všem povíš, přijde na Tebe bída a neúspěch. Magie Ti nebude fungovat. Mluvit smíš jen se svým učitelem nebo ve vyšších stupních magie s kolegy se kterými vykonáváš magický akt.

Pamatuj, že magie je především práce na sobě samým, je to tvrdá práce a jen jeden ze sta se dostane na vrchol! 

                                       Anabella


Všechno učení si pečlivě zapište do svých deníků ze kterých se budete učit. Po celou dobu trvání kurzu budou všechny mé zápisky zde vilně k opsání. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lekce 1

6.9.2020Symbol Bílé magie je PENTAGRAM

 "planoucí hvězda mágů" 

Pentagram je pěticípá hvězda, nakreslená pěti čarami. Název vznikl z řeckého slova pentagrammon, označujícím právě oněch pět čar.

Číslice pět je v magii hodně využívána a u pentagramu může symbolizovat hned několik věcí. Nejčastějším a pravděpodobně původním výkladem pentagramu je postava člověka s rozpřaženými údy - dva cípy pak symbolizují nohy, dva ruce a poslední hlavu. Dalším výkladem pentagramu je pak zobrazení čtyř základních živlů - vody, země, ohně a vzduchu doplněných o pátý živel - éter, neboli akášu, zjednodušeně řečeno je to duše nebo společné nevědomí všehomíra, z něhož prý vše pochází a do nějž se vše po smrti navrací.

Pentagram je velice silný symbol, ale jak platí u každého symbolu - pokud v něj nevěříte, nemá žádnou moc. Pokud tedy věříte, můžete pentagram využít pro zažehnání zlých duchů, invokaci (vyvolávání) nebo jako ochranný symbol či talisman. Pentagramů existuje vícero druhů, jsou-li čáry tvořící symbol zdvojené a navzájem se proplétají, značí to ovládnutí jak dobrých, tak i zlých sil. Proplétají-li se jen jednoduché čáry, značí touhu po ovládnutí magických sil obecně. Jednoduchý pentagram bez naznačení propletení čar je pak ochranným symbolem.

Je důležité rozlišovat pentagram klasický, s cípem nahoru, a pentagram "černé magie", který je otočený cípem dolů a představuje tak hlavu kozla Bafometa, jeden z archetypů ďábla. Obrácený pentagram je symbol postavený na hlavu a tudíž působí opačně - z ochranného symbolu se stává symbol, který místo aby odpuzoval přitahuje. Magické pomůcky

Každý magik musí vlastnit potřebné magické vybavení. Pokud máte možnost vyrobit si uvedené magické předměty, udělejte tak. Zbytek samozřejmě dokupte.

Seznam pomůcek:

Magický deník a deník na rituály: tady si to prosím nepleťte. Potřebujete zápisník, který bude sloužit výhradně k zapisování učiva. Je nutné si zapsat různé učební látky, různé postupy apod. Volba vzhledu je na každém, není to omezeno. Dalším bude magický deník. Do tohoto deníku si budete zapisovat samotné rituály a také Vaše zkušenosti s magií (( zkušenosti si můžete ale  zapisovat i do třetího zápisníku, je to jen a jen na Vás ) - třeba já to tak mám a je pořádek.

Magický oblek: každý magik musí mít svůj vlastní oblek. Tento oblek pro magii 21 století nemusí být plášť a klobouk, postačí obyčejné oblečení, které si k tomuto vyhradíte. Oblek musí splňovat tu podmínku, že budete mít zakryté celé tělo a především ramena. Barevně je opět na Vás. Já používám plášť s kápí. Kápi budete potřebovat k zakrytí hlavy až daleko později, ale pokud chcete, můžete takový oblek zakoupit rovnou.

Magický batoh: tady postačí jakákoliv taška, nejlépe na záda nebo přes rameno. V této kabele budete nosit pouze magické předměty. Nikdy nic jiného!!

Magická obuv: pevná a nejlépe kožená obuv, opět používaná výhradně k magii. Obuv Vás bude uzemňovat, proto dbejte na její kvalitu a vyhněte se umělé obuvi. Kdo chce, může být bos, ale nedoporučuji. Bosá noha se však někdy k magii hodí ( to se budeme učit později ), ale pokud se magie praktikuje venku, obuv je nutná.

Miska na vykuřování: zakupte si misku na vykuřování. Musí mít nožičky aby okolí při pálení bylo v bezpečí.

Pohár/ kalich: zakupte si pohár nebo kalich na noze. Zda bude ozdobný nebo zcela obyčejný je jen na Vás a Vašem vkusu.

Svícen: postačí na jednu svíci. V magii se nejčastěji používají svíčky dlouhé o průměru cca 2,5 cm. Můžete tedy zakoupit  běžný svícen o tomto průměru nebo širší a vysypávat jej solí, dle šíře svíčky.

Rydlo: potřebujete rydlo na rytí symbolů a textů do svící apod. Může být staré šídlo nebo malý nožík či cokoliv s čím se dá rýt text.

Dýka: Jakákoliv.

Amulet: může být cokoliv. Amulet na krku apod.

Prsten: jakýkoliv prsten s kamenem i bez. Nemusí být hodnotný, ale může. U mladých muž nesmí býti zlato. Zlato působí agresivně.

Krabička: jakákoliv krabička na drobné magické předměty.

Hůlka: pravidlo zní - hůlku si utrhni pouze za úplňku u vybraného stromu ( líska, buk, dub ). Strom na kolenou popros a dej mu oběť - cokoliv, pár mincí, chléb apod. Poté hůlku ručně opracuj do vhodné podoby, namoř černým čajem na závěr.

Všechny pomůcky musíte používat pouze k praktikování magie. Nikoliv pro jiné účely!! Nikdy pomůcky nepůjčujte ani nedávejte osahat jiným lidem!!

Pomůcek budete postupně potřebovat více, ale nyní se bez nich obejdete.

To největší rozhodnutí je Vaše nové jméno. Promyslete si jej v klidu. Může být exotické, cizí nebo i české. Toto jméno bude Vaše nová identita se kterou budete vystupovat v magii. Nikdo toto jméno nesmí nikdy znát. Proto zapamatujte si jej dobře!! 

Vysvětlení: Vaše nové jméno je nutné k magické praxi protože pokud praktikujete magii, budete se dříve nebo později setkávat s různými energiemi a entitami. Někdy povedete i těžký boj a akt. Pokud byste byl třeba Jan Novák a nepoužil by jste magické jméno, akt magie by se přenesl na Váš soukromí život. Tedy, vždy používejte své jméno mága a když magickou práci nepoužíváte, ponechte si jméno své. Při každé praxi jste tedy pan XXX. V běžném světě pan Jan Novák.

V těchto prvních lekcích budete aktivně používat zápisníky a magický deník. Zbytek pomůcek si můžete postupně obstarat podle svých možností.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kompetence

Důležité je, si říci magické indispozice v případě provozování magie. Magii můžete vykonávat kdykoliv při běžné nemoci, při únavě apod. 

Ovšem zdržte se v případech: užití alkoholu a jeho dopadu další dny. Užití drog a i jejich dopadu další dny. Menstruace u žen - v této době dochází k oslabení organismu a to je stav, kdy se magie neprovozuje. Dva dny po sexuálním aktu se nesmí praxe vykonávat! Pozor na to. Pokud máte pohlavní styk a druhý den jdete vykonat magickou praxi, partner/ka je energeticky u toho a Vy tím vlastně zasahujete do její vůle. V případech, kdy je praxe z nějakého důvodu nutná a přesto jste ve stavu nekompetentním k magii, jsou očisty, ale o těch až později. Dále se nesmíte praxi věnovat v případě, že jste oslabeni cizí negativní silou. Vše se budeme učit.

Pokud požíváte jakékoliv drogy a tím je myšleno i THC, vezměte nohy na ramena a utíkejte daleko od tohoto kurzu magie! Každá tato látka otevírá dveře temnotě a pokud mi nevěříš, nemůžeš chtít moje učení! Tato cesta změny vědomí, kterou si otevíráte je v kombinaci s magií téměř vždy svedena do spárů temné černé magie a k poselství satanismu.

Příprava mága

Každý praktikant magie by měl být připraven, kdykoliv se své praxi umět zasáhnout a to bez předchozí přípravy. Ovšem platí jedno pravidlo. Před zahájením samotné praxe, ať se jedná o drobné rituály nebo větší akce, by každý z nás měl podstoupit krátký očistný akt. 

Očistný akt: koupel ve slané vodě. Na jednu vanu dejte kilo soli a setrvejte 12 minut. Kdo nemá vanu, použije sůl " namazáním na tělo" poté opláchne. Dále následuje krátká meditace, která spočívá v tom, že si pustíte libovolnou meditační hudbu bez mluveného slova. ( každý si postupem času najde svojí vlastní metodu ). Poté následuje 10 očistných dechů. 


Modlitby 

Bez nich se neobejdeme. Je nutné je používat při každém magickém rituálu! Proto naučíme se nyní ty dvě základní. Pokud někomu nevyhovují, není schopen magie! Bůh je v každém z nás, ať to popírá nebo ne. Bůh se může vyznačovat různě. Ve své podstatě je to Láska! Láska, která nás vede ve všem co děláme. Kdo to nechápe, doporučuji důrazně si toto uvědomit. Nejsme sekta fanatiků, ale náš Bůh by měl být jedno a kdo jej najde, je na půli cesty nejen domů, ale ke všemu bytí. 


Otče náš, jenž jsi na nebesích,  posvěť se jméno tvé.  Přijď království tvé. Buď vůle Tvá, jako v nebi tak na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Amen.


Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen. 

Svěcená voda

Budeme velmi často potřebovat svěcenou vodu a proto uvádím jak si ji vyrobit.
K výrobě svěcené vody existuje hned několik způsobů a těžko se přít, zda jsou správné. Máme například výrobu této vody v manuálech andělských Reiki, kde pracujeme s archandělem Michaelem. Máme způsob nabíjení vody při měsíčním svitu. My však budeme vyžívat k výrobě metodu magickou a ta spočívá v následujícím postupu.

Postup: připravíme si misku s pitnou vodou a misku se solí. Myšlenkově tyto ingredience očistíme " čistím tuto sůl, aby byla čistá" " čistím tuto vodu, aby byla čistá" a nakreslíme symbol kříže nad těmito přísadami. Sůl vhodíme do misky s vodou, zamícháme a odříkáme Otče náš. Tím máme svěcenou vodu připravenou. Na závěr nakreslíme symbol Boží pečeti na lahvičku s hotovou vodou. Uschováváme v modré nebo zelené lahvi.  Poznámka: poměr soli je cca polévková lžíce na 250 ml vody.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Očista pomůcek

Protože už umíte vyrobit svěcenou vodu a tak si očistíme magické pomůcky.

Uděláte to tak, že všechny pomůcky omyjete ve vodě. Normálně běžným způsobem. Poté si je postupně vezmete a namočeným prstem ( ve svěcené vodě )  pravé ruky přejedete po pomůcce od jejího středu dolů a poté od jejího středu nahoru! Poté symbolicky prstem pravé ruky napíšete opět sv. vodo symbol Boží pečeti, tak jak je nakresleno. Je to takové roztáhnuté x a nakonec následuje modlitba Otče náš. Pomůcku je ještě dobré chvíli držet v obou rukou a nabíjet ji svojí pozitivní energií. Od této chlíve jsou pomůcky jen Vaše a nikomu je nezapůjčujte. 

Magické knihy uschovejte v tmavě modré nebo fialové látce. Nemají se dotýkat jiných knih. V zábalu již mohou. Magická hůlka je též schovaná oku jiných a to tak, že si na ní připravíme třeba nějakou krabičku. V malé krabičce uschováme prsten, amulet - používáme jen v praxi. Jinak můžete mít jiný na běžné nošení. Zbytek věcí může být libovolně po bytě nebo někde ve skříňce na magické předměty. Jen nikdy tyto věci nedávejte spolu s běžnými domácími předměty. 
Bohužel budu Vás muset nutit se naučit magickou abecedu a nakonec budete i rádi až pochopíte, že magie není legrace!
Uvádím dvě abecedy, vyberte si takovou jaká je Vám milá. Je nutné se jí naučit zpaměti a nikam jí nevypisovat. Je to protože tímto písmem budete zapisovat všechny důležité rituály. Uvědomte si, že schraňujete magickou vědu, která je prostě tajná a Vy musíte toto chránit před útokem jiných lidí a také z toho důvodu, že kdyby se k zápiskům někdy dostal někdo nezodpovědný, byl by skutečně velký problém, kdyby třeba něco evokoval. A Vy musíte mít zodpovědnost! Abecedu si také můžete vymyslet svojí nebo ještě lépe některá písmena zaměnit ( protože na různých webech se dá dohledat ). 
Uchovávání pomůcek

Magické knihy uschovejte v černé, tmavě modré nebo fialové látce. Nemají se dotýkat jiných knih. V zábalu již mohou. Magická hůlka je též schovaná oku jiných a to tak, že si na ní připravíme třeba nějakou krabičku. V malé krabičce uschováme prsten, amulet - používáme jen v praxi. Jinak můžete mít jiný na běžné nošení. Zbytek věcí může být libovolně po bytě nebo někde ve skříňce na magické předměty. Jen nikdy tyto věci nedávejte spolu s běžnými domácími předměty. 


Fáze měsíce

Fáze měsíce ve velmi důležitým stavebním základem pro magii. Budeme hojně využívat jeho postavení a vliv na vše co budeme vykonávat.

Zapamatujte si, že Lunu (tedy měsíc ) rozlišujeme hned na několik fází. 

Novoluní,

nastává v noci, kdy měsíc nevidíme protože stojí mezi Zemí a Sluncem. Má velkou moc na úspěšné začátky i očištění, neboť Slunce a Měsíc působí ze stejného směru. Je to čas vhodný nejen k očistě, ale také přeje novým začátkům. Organismus se v této době dobře zbavuje škodlivin a proto jej v magii využíváme také k čištění domů, prostor, věcí apod.

Dorůstající měsíc,

Luna krásně na obloze roste a v magii jí využíváme ke všem aktům, kde chceme něco získat nebo posílit, zvětšit, nabýt. Stejně jako roste každým dnem na nebi, roste a přibývají naše úspěchy v magických záměrech. Používáme tedy k posílení vztahů, získání prosperity, blahobytu apod. Je to čas vhodný k učení a tvoření. V této době se však špatně hojí rány a různá poranění proto se nedoporučují lékařské zákroky.

Úplněk,

mocný narušitel spánku. Nastává jakmile Země stojí přesně mezi Sluncem a Měsícem. Má obzvlášť magickou moc, bohužel ne vždy pozitivní. Ovládá nás neklid, agrese apod. Tato fáze Měsíce je vhodná k velkým magickým aktům a rituálům. K věštění, sběru bylin atd. 

Ubývající měsíc,

v této době ubývá i mnohé na Zemi a v magii se hojně využívá k rituálům, kde se chceme něčeho zbavit, něco omezit nebo zmenšit. Je vhodné podstupovat lékařské zákroky protože ubývá i problémů... Také se užívá moc této fáze k hubnutí a všemu co nechceme, tedy i zlozvyky atd.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Měsíční magie

Nyní si povíme trochu o vlivu znamení zvěrokruhu v měsíční magii.

Samozřejmě je toho mnoho, co se musíte naučit, ale vybrala jsem nyní jedno z hlavních témat této magie. Důležité postavení planet a záměr magie nebo jednotlivých rituálů.


Měsíc je Skopci: očista, překonání překážek, rozvíjení talentu, vedoucí role, odvaha

Měsíc v Býku: vynalézavost, výkonnost, odolnost, úleva  nebo pohoda, přitažlivost, racionální způsob myšlení

Měsíc v Blížencích: přizpůsobivost, překonání zlozviků či negativního způsobu uvažování, proměna, schopnost vcítění

Měsíc v Raku: důmyslnost, hojnost, citlivost, romantické založení, vodní magie

Měsíc ve Lvu: schopnost učit se, osobitost, oddanost, odvaha, čest

Měsíc  ve Štíru: energie, vášeň, sexuální výkonnost, odvrácení negativit, energie, charisma,otevřenost

Měsíc ve Střelci: uzavřenost, skromnost, sebeovládání, cílevědomost ( i v magii ), čestnost, síla, vůle, upřímnost, tolerance, optimismus

Měsíc v Kozorohu: pátrání po záhadách a tajemstvích, sklízení úspěchů, duchovní vývoj, trpělivost, vytrvalost

Měsíc ve Vodnáři: idealismus, dobročinnost,empatie, laskavost, inspirace, radost, dobrodružnost, družina

Měsíc v Rybách: akce, pokrokovost, rozvoj intuitivního myšlení,tvořivost, psychické schopnosti, soucit, romantika

Každý měsíc ( leden, únor, březen atd. ) je po vládou určitého znamení zvěrokruhu. Toto znamená zvěrokruhu má nějaký podklad vlastností ( není ne světě žádná vlastnost ani věc, která by se nedala do zvěrokruhu zařadit. Zvěrokruh obsahuje vše, ale jedná se o nauku astrologie ne magie ), které můžeme v daný měsíc využít. vlastně je to tak, že pokud třeba vládne Skopec 20.3. - 20.4. a my známe jeho povahové rysy, tak je můžeme využít v magii protože je jeho vliv zvýšen. Tedy působení na jeho vlastnosti jsou mnohem vyšší než v jiné období.  Pokud tedy máme Skopce nebo úplněk ve Skopci, využijeme magii v oblasti - síla, překonání překážek apod. ( vše co Skopce charakterizuje. Pokud budeme chtít získávat, využijeme fáze Luny když roste. Pokud se budeme chtít zbavovat ( třeba agresivity, kterou Skopec má ), využijeme období, kdy Luna ubývá. Také můžeme působit na cokoliv jiného co je s daným znamením zvěrokruhu v kompetenci.

Cvičení: toto téma je potřeba procvičovat. Napište se tedy různé záměry  rituální magie např. Láska a partnerství, zisk a prosperita, zbavení se negativity, schopnost učení .... a k těmto záměrům si zkuste přidat měsíc ve znamení zvěrokruhu. Později budeme doplňovat také barvy svíček, stanovovat vhodný čas apod.


Magické písmo

Bohužel budu Vás muset nutit se naučit magickou abecedu a nakonec budete i rádi až pochopíte, že magie není legrace!
Uvádím dvě abecedy, vyberte si takovou jaká je Vám milá. Je nutné se jí naučit zpaměti a nikam jí nevypisovat. Je to protože tímto písmem budete zapisovat všechny důležité rituály. Uvědomte si, že schraňujete magickou vědu, která je prostě tajná a Vy musíte toto chránit před útokem jiných lidí a také z toho důvodu, že kdyby se k zápiskům někdy dostal někdo nezodpovědný, byl by skutečně velký problém, kdyby třeba něco evokoval. A Vy musíte mít zodpovědnost! Máme za sebou první a základní lekci. V té další se posuneme k další teorii, základům a cvičením.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lekce 2

13.9.2020