DUCHOVNÍ A SPIRITUÁLNÍ KURZY


Kurzy pro osobní rozvoj, práci pro sebe i ostatní. Všechny kurzy jsou v obsáhlých skriptech v PDF s on-line podporou každému účastníku kurzů.

VŠECHNY KURZY JSOU DOSTUPNÉ V ON-LINE UČEBNÁCH K OKAMŽITÉMU STUDIU.


ZÁKLADY PRÁCE S KYVADLEM

Povedeme Vás krok po kroku základní prací s kyvadlem.LÉČENÍ POMOCÍ KYVADLA LSVJ

V tomto kurzu se stáváte skutečným terapeutem. Dokážete pomocí rocestníku ( tabulky ) diagnostikovat kořeny všech možných problémů, které v životě řešíte. 


KYVADLO - PARALELNÍ ŽIVOTY

V tomto kurzu se zaměříme na paralelní životy. Cyklus volně navazuje na kurz - Léčení pomocí kyvadla LSVJ.ŠKOLA TAROTU

Tarotové karty mohou otevřít oči i ducha určitým událostem. Představují pomoc při orientaci nebo rozhodování. Tarotové karty nás vedou k zamyšlení a pomáhají nám si udělat jasno. Vedou k rozšířenému způsobu vnímání sebe i druhých a učí nás vidět situace nebo problémy v jiném světle.AUTOMATICKÁ DIAGNOSTICKÁ KRESBA

V 10-ti vedených lekcích společně projdeme kus cesty sebepoznání. Naučíme se správně napojit na dané barvy, se kterými budeme pracovat po celou dobu kurzu. 


KVANTOVÁNÍ SRDCEM 

Naučme se pomocí svých myšlenek tvořit realitu, kterou si přejeme.

Zbavme se nežádoucích programů a pomocí kvantové vlny žijme v realitě, po které toužíme.


ZÁKLADNÍ NUMEROLOGIE

Prostřednictvím numerologie máme možnost zjistit potřebné informace o tom, co nám uniká, co nevidíme. Můžeme snadno pochopit kdo jsme a kam se máme ve svém životě ubírat, čeho dosahovat a čemu se raději vyvarovat.


KARMICKÁ NUMEROLOGIE

Naše jméno prozrazuje, z čeho čerpáme sílu a jakou má tato síla kvalitu, které hlavní vlastnosti si neseme ze svých minulých životů nebo od svých předků. Odhaluje nám, jaké máte úkoly, a cíle ve svém toku života.


PARTNERSKÁ NUMEROLOGIE

Je velmi zajímavé si zjistit po jaké cestě partneři společně kráčí, jak se mísí jejich energie a zda jsou k sobě kompatibilní. Tyto projekty můžeme prostřednictvím partnerské numerologie posuzovat nejen s partnery, ale také se spolupracovníky, rodinou apod.


AKTIVACE SVĚTELNÉHO TĚLA KA

 V deseti lekcích projdeme základní nauky o tom, co se nyní děje na planetě Zemi a co nás neodkladně če ká. Jakými cykly procházíme a kam toto vše směřuje. Očistíme se od všech nízkovibračních energií a obrazových představ. Povíme si jak se napojit na náš původ a prožít harmonii s matkou Gájou.


SPIRITUÁLNÍ PROBUZENÍ

 Unikátně sestavený kurz, který svým obsahem nabízí široký záběr vědomostí, které se opírají o naše spirituální probuzení a nabízí nám odpovědi na nejniternější otázky.


DALŠÍ KURZY NAJDETE NA