LÉČIVÁ MADLITBA ARCHANDĚLA RAFAELA

Tuto úžasnou modlitbu obdržela autorka během naladění se na energie archanděla Rafaela. Nejprve obdržela poselství pro sebe a potom Léčivou modlitbu pro předání všem lidem.