Minulé životy

Pojďme společně pátrat v databázi Vašich minulých životů a pochopit podstatu bytí ...

Pátrání ve vlastní databázi

Proč pátrat ve vlastní databázi minulých životů? K pochopení života současného! 

Někdo takto činí z pouhé zvědavosti, neuvědomuje si sílu svého vlastního zrcadla. Není na tom nic špatného, naopak... posouvá nás to kupředu! Někdo potřebuje najít souvislosti, otisky a vliv... potřebuje pochopit věčné otázky " proč zrovna Já" je to krásná cesta do obrovské databáze naší duše a přináší nám mnohé uvědomění a pochopení.

Pro koho jsou rozbory diagnostiky minulých životů určeny?

Pro všechny, kteří chtějí znát zrcadlení minulosti ve vibraci současného života. Tedy pokud řešíte nějaké problémy v různé životní oblasti a zajímá vás původ těchto problémů. V diagnostice se zaměřuji na daný okruh problémů a vyhledávám takový minulý život, který souvisí s aktuální situací. Pokud toto klient otevře a pochopí, dochází k úlevě a na potíže začne pohlížet jinak, ne jako na problém. Dochází k uvolnění potlačované energie. Je to velice podobné regresní terapii. Tyto rozbory diagnostikuji pouze s výchozím bodem tzn. u klientů, kteří přicházejí a problémem, který je trápí. Rozbor nebude vypracován u klientů, kteří pouze mají zájem nahlédnout za oponu současnosti, už jen proto, že kdyby tato témata měla být všem známá, nebyla by skryta pod závojem zapomnění. Práce v této oblasti je velice křehká věc a nemělo by jí bát zneužito. Měla by spočívat pouze jako prostředek k léčení duše a poznání vlastních zrcadel minulosti. Toto neplatí pro rozbor Rodný list: tento je sestaven tak, aby přinesl podstatné informace a poslední inkarnaci bez nutnosti terapie léčení.


Diagnostika minulých životů - léčení minulými životy


Detailní rozbor Vašich minulých životů v PDF. Obsahuje rozsáhlé informace o minulých inkarnacích a výpočet karmického zatížení. Je vhodný pro všechny, kdo hledají skryté pravdy svého bytí.

Obsah diagnostiky:

Poslední inkarnace, která má vliv na současný život: datum narození, kontinent, pohlaví, společenské postavení, rodinný stav, počet dětí, pracovní pozice, stav majetku, postava, barva pleti, povaha, typ tehdejšího úkolu, okolnosti smrti, způsob smrti, strachy přenesené do současné inkarnace, věk úmrtí a spoustu dalších informací. Součástí je sepsaný příběh, který obsahuje důležité informace z minulého života a jeho vliv na život současný. Jak tedy pochopit současný život ve spojení se svou minulostí, to nabízí právě databáze vaší minulosti.

Inkarnační souvislosti a postavení s osobami současného života: čím byla pro Vás Vaše matka v minulém životě, kolik inkarnací bylo pozitivních a kolik negativních, čím byl Váš otec, kolik inkarnací bylo pozitivních a kolik negativních. Dále si můžete doplnit další až 4 osoby ze současného života.

Diagnostika čaker - slibů a přísah: sliby a přísahy z minulých životů vzhledem k čakrám a jejich zatížení v procentech.

Diagnostika uložené karmy a tělech: fyzické tělo, éterické, emocionální, mentální, kauzální, intuitivní, tělo duše, tělo lásky, tělo víry. Karmická zátěž celkem a dharma celkem.

Cena celkového rozboru: 1.700,- Kč AKCE 1.500,- Kč

Vyhotovení v pdf do 14 - 30 dní

....................................................................................................................................................

Partnerský rozbor minulých životů

Je tvořen na základě partnerství a odpovídá nám na minulé vazby s uvedenou osobou v současnosti. Odhaluje poslední minulý život Váš a vašeho partnera. Na tomto základě můžete pochopit, proč jste s danou osobou ve vztahu, jaké máte vůči sobě dluhy a závazky a toto celé Vám vysvětluje možný soulad či nesoulad ve vašem vztahu nyní. Rozbor obsahuje podrobné informace v PDF.


Cena rozboru: 1.500,- Kč 

Vyhotovení v rozmezí 14 - 30 dní


...................................................................................................................................................

Rodný list minulého života

Nechte si vypracovat svůj " rodný list " Vašeho posledního života "
Obsahuje kompletní identifikaci osoby, Vaší poslední inkarnace. Vyhotoveno na arch A4 vhodný k laminaci apod. součástí je detailní popis osoby, výskyt působnosti, povahové hodnoty, vzhled, počet dětí, společenské postavení apod.,karmická zátěž, vyhodnocená úspěšnost inkarnace ...


Cena: 1.300,- Kč AKCE 800,- Kč

Jedná se o náročný rozbor s vyhotovením 14 - 30 dní

........................................................................................................................................................

Kurz Diagnostika karmy on-line

Tento kurz pracuje s minulými životy a jeho prostřednictvím si každý může zjistit různé okolnosti minulých životů. Předpokladem kurzu je umět pracovat s kyvadlem.

Informace zde:  


VAŠE OBJEDNÁVKA


Minulé životy

Každý máme vlastní databázi ve které se nachází velké množství životů, vývoj naší duše. Všichni musíme projít vším a základem všeho je dojít k opravdové lásce na základě vlastního poznání a pochopení. Toto je základní princi koloběhu života, kde neexistuje čas. Z tohoto jednoznačně plyne, že všechny naše životy se odehrávají právě nyní a můžeme mluvit nejen o životech minulých, ale i o přítomných a budoucích. Protože to, kým jsme je výsledek našeho minulého bytí a tím, kým budeme je zase výsledek současného bytí. Toto nám tedy dává možnost podívat se nejen do minulosti, ale také do budoucnosti. V této nauce neexistuje náhoda, nic v životě není jen tak. Vše má význam ať povrchní nebo hluboký a je jen na nás samotných, zda se naučíme číst "vlastní život" čímž pochopíme celý princip a dokážeme tak být šťastnější a spokojenější.

Prostředí do kterého se rodíme, je nám určeno naší minulostí... Dnešní život začínáme právě tam, kde jsme opustili ten poslední a takto to jde dokola. Někdy se nám životy opakují, stejně tak to může být i u životních událostí - ty bludné kruhy! Zde k nám naše duše krásně a srozumitelně promlouvá " zastav se, změň svůj postoj a chování " pokud uposlechneme, posune nás to ve vývoji dál a už nebudeme muset řešit problémy, které jsme měli. Jednoduše pochopíme a můžeme pokračovat dál.... Také naše nadání a vlohy jsou otiskem minulosti. Ten kdo krásně zpívá, měl ke zpěvu blízko... ten kdo rád cestuje, jistě cestoval... Také místa nás přitahují. Pokud toužíme po cestě do Egypta, byli jsme tam... I nemoci mají své kořeny a v neposlední řadě strachy a fóbie. Bojíte se třeba létajících předmětů? Mohl Vás létající předmět v minulosti smrtelně zranit. A co to nepěkné mateřské znaménko na krku? Jistě těžký a dost možná smrtelný úraz jiných inkarnací. Významnou roli zde hrají osoby, které máme ve svém životě nebo které potkáváme.... Toto a mnohem více je předmětem k pátrání po minulosti, protože jak jsem již zmínila, minulost je silný otisk přítomnosti.

Pokud nepochopíme tyto souvislosti, nepohneme se z místa! Nejsme tady na Zemi doma, není to dovolená, ale je to skutečná škola života! Každý přichází do tohoto života aby se učil, aby napravovala, miloval a odpouštěl. Pokud jsi zabil a tím vzal, bude ti vzato to, co miluješ nejvíce! Pokud to pochopíš a zpracuješ, posuneš se dál a umažeš si karmu. Pokud to nepřijmeš a nebudeš ochoten podstoupit procítění, toho co jsi způsobil, budeš se sem vracet znovu a bolesti budou větší a větší! 

Základní nauka o reinkarnaci

Reinkarnace spočívá v tom, že duše neumírá společně s fyzickým tělem, do kterého se vtělila. Duše je věčná a prožívá mnoho životů. Duše se vtěluje do různých těl a do různé doby proto, aby se rozvíjela a napravovala chyby z minulých životů. Všichni proto máme určitý úkol, který musíme plnit, ať už chceme nebo ne.

Před svým narozením si vybíráme svou životní cestu, vybíráme si zkušenosti a lekce, které potřebujeme prožít, protože jsme je ještě nezvládli a plně nepochopili. V této učební látce se tedy potřebujeme ještě učit a rozvíjet. A podle toho jaký karmický úkol máme plnit a jaké učební lekce máme zvládnout, si k těmto zkušenostem a životním lekcím vybíráme i své rodiče, rodinu, tělo, pohlaví, národnost, zemi a datum narození. Součástí naší volby je i systém žláz, genetika, rodinné predispozice a kultura, do niž se rodíme.

Není tedy náhoda, že jste se narodili právě v ten konkrétní den, na tom konkrétním místě a právě těmto rodičům. Naše duše si v závislosti na našich minulých životech vybrala právě takové rodiče a společenské prostředí, jaké potřebuje ke svému vývoji a zrání. Tato volba situace, do níž jsme se narodili, se uskutečnila na základě zákona přitažlivosti. A na základě stejného zákona přitažlivosti se dali dohromady i naši rodiče. Ani jediná věc na světě se tedy neděje náhodou. Všechny složité vztahy a všechny obtížné situace v životě mají nějaký karmický smysl.

Když tedy mezi vybranými rodiči dojde k početí dítěte, první buňka nového těla se tvoří spojením programů matky a jejích předků ( obsaženy ve vajíčku ) a programů otce a jeho předků ( obsaženy ve spermii ). Ve vědecké oblasti se tomu říká zděděná DNA v genech, z pohledu duchovních zákonů toto nazýváme rodová karma.

Po početí začíná příprava duše na vstup do jejího tvořícího se těla. V této chvíli již duše ví, jaký je její životní úkol, jakou karmou je její duše zatěžkána a co vše bude v rámci života řešit. Okamžikem narození však veškerá vědomá část končí a člověk se musí sám propracovat ke svému životnímu úkolu, musí si sám zvolit svojí životní cestu a dostává k tomu svobodnou vůli.

Skutečné příběhy

Léčba mladé dívky

Jak výrazně nám může pomoci diagnostika minulých životů...

Pod nátlakem rodiny přichází po dlouhém váhání k duchovní léčbě mladá, krásná dívka s velice těžkou nemocí. Tato dívka je uzavřená, odmítá pomoc druhých a věří pouze sama sobě. Tři roky trpí velice bolestivou nemocí v oblasti střev, kde pro jejich neprůchodnost podstupuje náročné operace. Nedokáže prakticky žít běžný život bez častých bolestí a tím pádem i vyřazení z kolektivu svých vrstevníků. Dále se potýká s poruchou příjmu potravy na základě vegetariánství nebo veganství což střídá podle momentální nálady...

Po opadnutí uzavřenosti a získání důvěry této 16ti leté slečny začínáme rozvazovat celý děj pěkně od začátku. Hledáme zdroj, kdy a kde nemoc začala... bylo to asi před třemi roky, kdy jí zemřel její letitý kamarád se kterým prakticky vyrostla a jejich přátelství bylo natolik silné, že nedokázala tuto skutečnost přijmout a doposud se nesmířila s tímto údělem. Zůstala v časové smyčce v době úmrtí a v tomto stavu se ukotvila. Lpěla na různých datumech výročí s chlapcem, oslavovala jeho narozeniny apod. Po roce nářků přišla silná a bolestivá nemoc, kterou se nedařilo vyléčit.

Při rozboru karmických partnerských vazeb, bylo zjištěno, že s uvedeným chlapcem měla schodu v hodnotě čísla 5 , což je nejsilnější duševní pouto. Toto zjištění nás zavedlo k prozkoumání diagnostiky minulých životů, kde byla odhalena poslední inkarnace těchto dvou duší. Děj se odehrával někdy v roce 1605, kde obě duše byli ve spojení matka a syn ( ona matka uvedeného chlapce ). Při porodu došlo k úmrtí děťátka následkem neprůchodnosti porodních cest. Tehdá se mladá maminka s touto tragickou událostí nikdy nesmířila. Dál žila a zůstala bezdětná, ale podvolila se okultním praktikám ze žalu, kterým trpěla... osočovala své okolí na základě toho, že nebyl nikdo kdo by jí pomohl, trpěla pocitem selhání v roli ženy a nikdy si neodpustila, co se stalo. Přesně po 20 ti letech spáchala sebevraždu následkem vyhladovění v den porodu mrtvého syna.

Tento děj jsme převedli do současného života v uvedených bodech: dívky nemoc, neprůchodnost střev - v minulém životě, neprůchodnost porodních cest. V současném životě experimenty s potravou - v minulém životě, smrt následkem vyhladovění. V současném životě, lpění na výročích, narozeninách apod. - v minulém sebevražda po 20ti letech a den narození dítěte. Vztahová otázka v současném životě, nedílný kamarád od raného dětství - v minulém matka a syn. V minulém životě, selhání důvěry v pomoc ostatních - v současném, nedůvěra všem. A další zde nepopsané shody...

Výsledkem tohoto rozboru bylo, že děvče v minulém životě jako matka nedokázala přijmout skutečnost, že přišla o své dítě. Byla to její karma a měla se naučit vyrovnanosti s tímto dějem... na základě nezvládnuté karmy se tento děj promítl výrazně v současném vtělení a úkolem mladé dívky je, naučit se přijmout tuto zkušenost v tomto životě. Smířit se s tím, odpustit, něco pochopit a jít dál. Také propustit tuto duši a necítit vůči ní žádné závazky a pocity vlastnictví. Pokud by to dívka v tomto životě nepochopila, jistě by brzy zemřela a děj by se opakoval znovu a tak by to šlo pořád, dokud by nedošlo k pochopení a odpuštění.

Slečna brzy vše z terapie pochopila, sama si vše srovnala a dovolila okolí aby jí pomohlo najít cestu ze začarovaného kruhu :-) Podstoupila terapii REIKI a nyní je na té nejlepší cestě k uzdravení a také odčinění tolik důležité karmy!!!


Tajemná žena a bolesti hlavy

Přichází muž trpící bolestí hlavy. Je přesvědčený, že bolest mu způsobuje žena na jeho pracovišti. Obává se prokletí a použití negativních myšlenek. Tuto ženu potkává každý den po mnoho měsíců. Nikdy jí neosloví a ani ona jeho... jen se dívá a mlčí. Někdy se za ní otočí a pak přicházejí zmiňované bolesti, které přetrvávají. Z pracoviště nechce odejít protože je tam dobře zabezpečený a obává se pohoršení životního standartu. Po zdravotní stránce je muž v pořádku, kletba ani jiné negace nejsou zjištěny a proto se společně vydáváme na cestu jeho minulosti :-)

Píše se rok 1352 a tento muž v tomto minulém životě je odsouzen k veřejné popravě za krádež, krádeže se však nedopustil a byl odsouzen tedy neprávem. K samotnému aktu popravy však dochází a mladý muž umírá před zraky přihlížejících. V davu lidí stojí starší žena a právě ona je poslední, kterou muž vidí. Dívá se jí upřeně do očí ve kterých vidí vlastní smrt.

Tento minulý život nám nabízí úžasné propojení. Ta žena z minulosti je tou ženou z pracoviště. Muže rozbolí hlava protože je mu sťata právě při pohledu na ní. Z pracoviště navzdory bolesti nechce odejít protože by si pohoršil po ekonomické stránce, stejně tak zde je souvislost s obviněním za krádež v minulosti. Právě protože se jí muž nedopustil, zůstává v zaměstnání.

Ve výsledku tento muž po poznání a pochopení tohoto děje, ženu osloví. Cítí ten tlak odporu a nával bolesti hlavy. Ta však ustupuje s stávají se z nich přátelé, mizí tím tlak, bolest i napětí a nevysvětlitelný odpor.

V tomto případě se akt smrti promítl energeticky do života uvedeného muže. Cítil to co v minulosti. Bolest přicházela protože mu byla sťata hlava a ze zaměstnání neodešel protože podvědomě věděl o své nevině. Když toto pochopil, zmizela bolest a žena se stala dobrou přítelkyní.

Náhlá silná láska

Mladá žena přichází protože velice trpí nešťastnou a nenaplněnou láskou. Zamiluje se do mladšího muže, ale tento románek trvá pouze krátce. Zato je velice intenzivní a krásný. Dozvuk tohoto vztahu trvá neobvykle dlouho a přes všechnu snahu nedochází v pochopení.

V databázi minulosti nacházíme vysvětlení, které je šokující ale krásně ukazuje děj minulosti. Je počátek druhé světové války. Uvedená žena jako služebná má krátký románek se svým pánem. Jedná se o intenzivní a skutečné city, které jsou oboustranné. Jednoho odpoledne, když se pán vrací ze služební cesty je jeho auto přepadeno vojáky a muž je zastřelen. Ona se tuto skutečnost nikdy nedozví... zbytek života prožije v utrpení a pod tíhou ztráty muže kterého miluje. Nedokáže se smířit, že jí opustil, že se nevrátil a toto trauma v oblasti lásky si nese sebou dál do současného života.

Tohoto muže nyní musela potkat, musela se zamilovat a musela přijít i ztráta a odloučení.... Příběh se opakoval opět a ona musela pochopit a musela se smířit, musela odpustit a přijmout. Dostala tím šanci, změnit svůj vzorec myšlení a pochopení.

Dále se nestýkají a nevídají. Věc je uzavřena a karma vyrovnána. Ona pochopila a odpustila, znovu situaci prožila v databázi minulosti a tím se posunula.