PLAMEN CENTRÁLNÍHO SLUNCE

Plamen Centrálního Slunce

Naše sluneční soustava leží na okraji galaxie. A tak její prozařování Světlem není takové jako kdyby ležela blízko Centrálního Slunce.

Zasvěcením do tohoto systému se vám umožní co nejčistější napojení na Velké slunce za sluncem. Plamen ve vašem nitru začne velmi výrazně zářit a vy se tím budete přibližovat ke své celistvosti - k Mistrovství.

Prací s touto energií se rozvíjí vztah mezi vámi a Centrálním Sluncem.

V tomto systému se pracuje se čtyřmi velkými Archanděly Centrálního slunce.

Duše se rodí v Centrálním Slunci je individualizovaným božím plamenem. Světlo duše velmi jasně září a je spojeno s Centrálním Sluncem, kterým je živeno. Čím blíž je duše slunci tím je pro ni snažší žít v souladu s Božími zákony a je nadále vyživováno jejím světlem.


Po odeslání objednávkového formuláře si domluvíme termín zasvěcení.