RA SHEEBA I. - II.

RA-ShEEBA I. STUPEŇ

Zasvěcení boha Ra, bohyně Isis, mistrů Velkého centrálního slunce, mistrů Ra-Sheeba (y).

Energie Ra-Sheeba je velmi silnou částí dostupné kosmické energie. Nejedná se o rozšířenou léčebnou techniku Reiki podle japonského léčitele dr. Usui, energie Ra-Sheeba je několikanásobně silnější a je nepopsatelná, musí se zkrátka prožít. Jedná se o zasvěcení boha Slunce Ra, bohyně Isis, mistrů Velkého centrálního slunce a mistrů Ra-Sheeby. Původ Ra-Sheeby nalezneme v tajemném Egyptě, kdy měli možnost přístupu k této úrovni tzv. strážci. Jediný, kdo měl sílu zasvěcení do této techniky předat lidem, byl faraon. Po smrti faraona již zasvěcení nebylo možné, a s postupným odchodem strážců energie Ra-Sheeba mizela i sama energie Ra-Sheeba.

V současné době se frekvence naší planety i kolektivní frekvence lidstva zvýšily natolik, že se tito "hlavní představitelé" opět vrátili na "jeviště", jsou opět připraveni s touto energií pracovat. Dnes by měla být mnohými udržována a bude hodnotnou podporou vzestupu. Pokud může dostatečné množství lidí tuto energii udržet a jsou zároveň schopni prokázat integritu, pak bude nastartován tok energie jako nikdy předtím.

"Ra" - představuje mužský prvek energie Slunce

"Sheeba" - zastupuje ženskou část pilíře léčivé energie - kreativní, radostný a čistý sexuální výraz lásky, která nám pomáhá na cestě duchovního vzestupu.

Terapie energií Ra-Sheeba probíhá přímo na úrovni energetických center - čaker, na úrovni našeho biologického systému, pracuje na duchovním těle, mění elektro-magnetické pole. Učí a spojuje nás s čistou, radostnou a - na rozdíl od jiných směrů - též sexuální láskou (dovoluji si zde upozornit, že se jedná zejména o harmonizaci prvků ženské a mužské energie v jedné osobě - v tomto směru nejsou vyučovány praktiky tantry :-). Sjednocení a harmonizace ženské a mužské energie v jednotlivé osobě napomůže nejenom v komplexním duchovním vzestupu, ale také k lepšímu porozumění opačnému pohlaví a rovněž ke kvalitnějším sexuálnímu prožitkům ve spojení s duchovní energií....

Zasvěcení do Ra-Sheeby změní vaše frekvence, změní barvy vaší duše a otevře vás proudu lásky uvnitř vás samotných.

Jak poznáme, že jsme připraveni k zasvěcení do Ra-Sheeby?

Budete rezonovat s myšlenkou a frekvencemi zasvěcení do Ra-Sheeby. Budete tuto energii kdesi ve svém nitru znát, jen do ní musíte být znovu zasvěceni. V současné době se jedná o ty, kteří se "vrátili" a chtějí být znovu "strážci" a držiteli energie Ra.

Kdo může být zasvěcen do energie Ra-Sheeba?

Ra-Sheeba přitahuje lidi, kteří jsou na tuto energii připraveni a souzní s myšlenkou přijetí těchto mocných frekvencí. Je tomu tak zvláště u nás, kteří máme silné spojení s minulými životy v Egyptě. Pokud budete následovat své vnitřní vedení, poznáte, zda tato energie a způsob terapií jsou pro vás určeny.

Osobně, po několikaletém nalaďování se do energií, doporučuji toto naladění pouze osobám, které již mají pokročilé zkušenosti v oblasti činnosti s vesmírnou energií a jejichž vědomí již vyspělo na úroveň vyšší duchovní frekvence.

Během zasvěcení do prvního i druhého stupně můžete mít velmi silnou zkušenost setkání se svým vyšším Já, setkání s bytostmi Ra-Sheeby, můžete zažít minulé životy v Egyptě. Po naladění a následném pravidelném praktikování práce s energií Ra-Sheeba se zvyšují terapeutické a spirituální schopnosti absolventa (s ohledem na jeho tzv. karmické zatížení, jako je tomu i u jiných systémů práce s vesmírnou energií).

1. stupeň Ra-Sheeba

Zvýší a zesílí frekvence vašeho energetického pole, otevře vás k vyššímu stavu uvědomění a tím podpoří váš pozitivní vliv na bezprostřední okolí. V tomto stupni obdržíte následující symboly a výklad techniky léčení:

* Klíč, dech života
* Spojovací cesta
* Velký napravovatel
* Cesta léčení
* Gejzír
* Tón, jádro
* Symbol k odstranění účinků negativní energie
* Ochrana sebe sama před znečištěnými zdroji
* Symbol k zajištění linie čistého světla a čistých frekvencí
* Symbol pravdy
* Symbol rovnováhy pro duchovní a hmotné záležitosti
* Symbol pečeť hrobky faraona
* Symbol pečeť Isidina

V době mezi prvním a druhým stupněm můžete zažít tzv. emocionální detoxikaci, kdy budete opouštět to, co už nepotřebujete, co nebude rezonovat s vaším změněným energetickým polem a s vaší nově nastoupenou cestou "strážce" energie Ra-Sheeba.


2. stupeň - Mistr Ra - Sheeby

Naladění do dalšího stupně vám pomůže zvýšit a ukotvit energii Ra-Sheeba, čímž získáváte předpoklady stabilněji udržet vyšší frekvence ve svém energetickém poli. Vaše duchovní a terapeutické schopnosti mohou více expandovat, vaše intuice bude posílena, udržením silné energie Ra-Sheeba máte větší možnost být radostnější a šťastnější. Bude posíleno vaše spojení s frekvencí lásky a se Zdrojem. Budou vám předány mistrovské symboly k technikám určeným pouze pro mistry energie Ra-Sheeba, různé techniky zaměřené na osobní mistrovský vzestup. Součástí druhého stupně je i symbol pro tzv. astrální cestování, dále obdržíte symbol k aktivaci tzv. indigových a jasnozřivých dětí, jenž jim může pomoci vzpomenout si na úkoly jejich pozemského bytí.

Mistr Ra-Sheeby je schopen využít zvláštní soubor symbolů, které usnadní léčení biologického systému, čaker, energetického pole i duchovního těla. Další soubor symbolů je používán v práci s polaritou lidské psychiky, aktivuje naši božskou sexualitu přes sjednocení našich ženských a mužských aspektů.

Obdržíte:

Učební skripta a certifikát v PDF

Předpoklad: 

Mistr učitel libovolné linie


Po odeslání objednávkového formuláře si domluvíme termín zasvěcení.