Vývojové stupně člověka a jeho aura

Inkarnace

Proces inkarnace nezačíná a nekončí smrtí, je to neustálý koloběh života. Inkarnace je přirozený pohyb duše, při kterém vyšší a jemnější vibrace aspektů duše neustále proudí dolů do jemnějších aurických těl a posléze do fyzického těla.

Každý důležitý vývojový stupeň v našem životě s sebou přináší nové zkušenosti a vědomosti  a koresponduje s novou vyšší vibrací a aktivací různých čaker. Na každém stupni se nám dostává k dispozici  nová energie a vědomí pro rozvoj naší osobnosti. Z tohoto pohledu je život pro naší duši plný objevů a výzev.

Proces inkarnace je řízen vyšším já, kde se tento vzorec nachází v sedmé vrstvě aury, kde se neustále mění na základě našich svobodných rozhodnutí.

Před narozením si například určíme že rozvineme schopnosti duchovní. Je tedy přirozené, že se často budeme ocitat v situacích duchovních věcí. Třeba se narodíme do rodiny, kde praktikují metody magie a naším úkolem bude se vypořádat s těmito okolnostmi. Rodiče které jsme si vybrali určí mix energií , které vytvoří energetické tělo pro inkarnovanou duši. Plán našeho života obsahuje mnoho realit, které představují velké množství voleb dle svobodné vůle. Společně s tím je protkán účinek příčiny a následku, takže sami si vytváříme vlastní realitu. Doslova si vytváříme, to po čem toužíme. Naše tužby jsou uloženy v podvědomí i nevědomí, kde se tyto síly spojují a jak procházíme životem, vytváříme si prožitky což je nazýváno karma. Tímto tvoříme a čerpáme z vlastního zdroje a tvoříme si své životy v pozemské úrovni.

Narození

Narození je pro duši vyjimečnou událostí. Ztrácí ochranou éterickou dělohu a je vystavena vlivům okolního prostředí. Poprvé se sama nachází v moři energií, která ji obklopuje.

Dětství útlé

Proces pomalého probouzení do fyzického světa pokračuje ihned po narození. V prvních dnech života si dítě zvyká na omezení fyzických pocitů a trojrozměrného světa. V této době si stále uvědomuje duchovní svět a nerada opouští své duchovní kamarády,ale pomalu přesouvá pozornost na své nové rodiče.

Po narození zůstává mezi matkou a dítětem silné energetické spojení.Pouto mezi matkou a dítětem je nejsilnější ihned po narození a zůstává mezi mini nadosmrti, i když časem může slábnout. Díte zůstává s rodiči spojeno na silné energetické úrovni a proto si je mnohdy rodič vědom problému, který jeho dítě zažívá a naopak i když mohou být stovky kilometrů daleko od sebe. Pole dítěte je velmi otevřené a zranitelné vůči okolnímu prostředí a proto může mezi rodiči vycítit případné problémy. Dítě může mít nejasné obavy, představy, výbuchy a nemoci.

Dětství rané

Jak dítě roste, vyvíjí se zároveň jeho druhá čakra a zážitky dítěte v emocionální rovině nabývají na intenzitě. Dítě využívá svojí fantazii k vytváření smyšlených světů, kde zažívá oddělenost od matky. V těchto neexistujících světech se nachází bohatství dítěte. Díte vysílá měňavé představy ze svého energetického pole a obklopuje jimi předměty.

Přibližně kolem druhého roku začne dítě vnímat své rodiče ve smyslu " já, můj táta, moje máma " Dítě se učí budovat vztah a vytvářet základní druh lásky. Dokáže se oddělit od matčina pole a takto začíná proces vytváření vlastní identity. Díte si vytváří vlastní prostor ve kterém žije, ale stále je napojeno na svou matku na éterické úrovni.  V této fázi není ego dítěte tak silné, aby dokázalo rozlišit sebe sama a ostatní. nalézá svou jedinečnost, přesto však stále cítí propojení se všemi živými  i neživými věcmi. Objevit svou individuální existenci mu pomáhají osobní předměty a jeho osobní energetický prostor. 

Přibližně kolem sedmého roku začne dítě do prostoru posílat zlatou energii. Prostor se rozšiřuje, ztrácí své napojení na matku a na oplátku se otevírá návštěvníkům a vrstevníkům. Získává lepší podvědomí o své osobě, začíná spatřovat svou podobnost s ostatními lidmi. Z části jsou čakry dítěte opatřeny ochranným filtrem , kde se cítí bezpečně protože v prostorou jeho aurických těl tomu tak skutečně je.

Přechodné období

Mezi sedmým rokem a pubertou dochází u dítěte k rozvoji mentálních vloh a třetí čakry. V tomto období v auře přibývá více žluté barvy. Dítě je školou povinné, ale mentální energie uvolněné čakrou slouží primárně k posílení fantazie. Dítě se tak stává princeznou, náčelníkem nebo superhrdinou, které odhalují touhu duše.  V tomto období spolupracují první tři centra - fyzické, emocionální a mentální - a spolu vyjadřují první fázi inkarnace duše.

Dospívání

Dítě přichází do puberty a jeho tělo i energetické pole se začínají podstatně měnit. Aura a osobní prostor získávají více zelené barvy. Osobní prostor je naplněn vibracemi přátel.  Jak se srdeční čakra otevírá pocitům na nové úrovni a láska začíná vystupovat z hloubky duše, energetické pole naplní nádherná růžová barva. Dochází k aktivaci třetího oka a tělo nabývá dospělého tvaru. Tyto změny mají dopad na všechny čakry. Nové vyšší vibrace přijímáme s otevřenou náručí, někdy na ně pohlížíme s odporem, protože s sebou přinášejí nové touhy, zranitelnost, kterou jsem doposud neprožili. Na některých místech bude energetické pole narušené a všechny čakry nevyvážené . S dospíváním tedy zažijeme období velkých emocionálních změn a naše skutky budou vyjádřením našeho zmatení. Při dospívání prožíváme všechny vývojové stupně. Naše blaho nyní závisí na nalezení rovnováhy mezi činy.

Dospělost 

Ke konci dospívání dochází k ustálení čaker a energetických vzorců. Všechny čakry převzaly dospělou formu. Pokud to dokážeme, náš život se promění na bezpečné a pevně stanovené vzorce jasně definované a limitované reality. Většina z nás, otřesena životními zkušenostmi, vidí že realitu nelze tak snadno definovat a pokračuje v celoživotním pátrání po smyslu života - neustále klopýtáme přes výzvy až k hlubšímu porozumění. V auře se objevuje krásná fialová barva a dochází k intregraci vědomí sebe a ostatních. 

Vyzrálost

S blížícím se stářím a potažmo i smrtí mohou do energetického pole vstupovat další, ještě vyšší vibrace. Vlasy se začnou třpytit jasně bílou barvou, což značí proudění bílého světla bytostí, jež zvyšuje naše uvědomění si duchovního světa. nižší energie metabolizována skrz nižší čakry, klesá na intenzitě a je pomalu nahrazena vyššími a jemnějšími energiemi, které souvisí více s duchem než se životem na fyzické rovině. Připravujeme se na návrat domů do duchovního světa. Jakmile pochopíme tyto  přirozené procesy, náš život naplní klid a láska. Vše do sebe zapadne na základě našich životních zkušeností a harmonie zavládne v solární čakře.

Smrt

Smrt doprovází vyzařování jasného světla vrcholkem hlavy, když opouštíme zdejší pozemský život korunní čakrou. Tento zážitek je často popisován jako procházení tunelem mezi životem a smrtí. Tento tunel lze často popsat také jako duši odcházející skrz hlavu vertikální proud těla, který mizí v jasném světle korunní čakry. Po smrti je duše přivítána zesnulými přáteli a duchovními  průvodci. V tento moment je duši připomenut její život , aby nemohlo být pochyb o tom, co se stalo, jaké učinila volby, co se naučila a co se  má naučit v další inkarnaci. Následuje oslava dokončených úkolů a duše setrvá nějaký čas v duchovním světě, než dojde k další inkarnaci.