Síla myšlenky

Vysoké procento lidí si sílu myšlenky vůbec neuvědomuje a nebo prostě odmítá věřit.


Myšlenka je základní hybnou silou vesmíru. Je to ten nejsilnější nástroj který člověk dostal od Boha, protože s pomocí tohoto nástroje si v životě " vyrábíme" úplně všechno! Úspěch či neúspěch v našem životě se odvíjí od toho , jakým způsobem používáme naše myšlenky. Zrovna tak i nemoci jsou výsledkem našeho myšlení.


Každá myšlenka je energie. A tuto energii vyzařujeme ze sebe. Když tedy na něco pomyslíme, vypustíme ze své aury obláček energie. Každá ta energie má nějakou barvu, která je nejprve vidět na auře a poté se šíří dál do éteru. Jedná li se o láskyplnou pozitivní myšlenku , pak je tato energie v růžové barvě. Aura se poté zbarví do růžova a pak se tato energie šíří dál mezi lidi a všechny je zaplavuje a ovlivňuje v tom smyslu, že jim přináší zdraví a dodává jim pocit lásky a radosti.

A totéž se děje i s negativními myšlenkami, které produkují negativní energie. I tyto energie se šíří dál mezi lidi a mají tmavé barvy od černé, tmavě hnědé, šedé apod. Důležité je však vědět, že tyto energie mají mnohem silnější náboj  než energie pozitivní a šíří se mnohem vyšší rychlostí. Působí tedy vyšší silou! Rychlost s jakou se negativní myšlenka pohybuje a houstne je o 30 - 50 % větší, než u pozitivní energie. Proto také lidé mnohem snadněji uvěří lžím a pomluvám, než skutečné pravdě!

Vzhledem k tomu, že všichni máme svobodnou vůli, tak si můžeme vybrat, jestli budeme konat zlo nebo dobro. Můžeme si vybrat jestli budeme na ostatní lidi vyzařovat růžovou láskyplnou energii  nebo tmavě červený hněv a agresivitu, případně tmavě zelenou závist  nebo černé deprese a myšlenky na smrt.

Každý z nás také může přijmout nebo odmítnout negativní hrubovibrační působení našich médií ( televize, internet apod. ) ale i novin a časopisů nebo některých knih. Četba knihy nebo sledování filmů s negativní tématikou ( vraždy, násilí, katastrofy apod. je velmi nebezpečná protože divák nebo čtenář tyto negativní myšlenky , tedy energie ihned vysílá do Vesmíru a šíří se rychleji než světlo. To samé platí o zprávách v televizi, o různých nehodách a zabíjení. Jak v televizi někdo někoho vraždí, tak v té chvíli vyvinete myšlenku na smrt. Není myslitelné aby se to obešlo bez té myšlenky. Prostě na ten děj myslíte a myšlenkově jej prožíváte. V té chvíli pochopitelně produkujete a vysíláte do Vesmíru negativní energie toho nejtěžšího kalibru. 

Negativní člověk jehož aura rezonuje s negativním filmem, se na takový film bude klidně dívat dál a ještě se v něm bude vyžívat. Ale pozitivní a duchovně čistý člověk ihned přepne kanál! Nevydrží se dívat a jeho nitro se začne silně bouřit. Každý člověk má svobodnou vůli a a může buď dobrovolně přijmout nebo odmítnout negativní hrubovibrační energii působenou televizí nebo knihou. 

Vzhledem k tomu, že téměř celé lidstvo už dlouhé desítky let sleduje filmy o vraždách a zabíjení a dokonce si v tom i někteří libují - vraždy, mučení, zabíjení, mrzačení lidí, katastrofy, týrání apod. tak svými myšlenkami magneticky přitahují všechny tyto zlé události.

Lidé se stále nepoučili, jak funguje zlo a stále ho produkují a živí svým vlastním strachem, negativními emocemi a zlými skutky. Každý člověk osobně nese svůj díl odpovědnosti za své myšlení, jednání  a chování. A každý sklidí co zasel!

Pamatujme si, že vše začíná i končí myšlenkou. Myšlenkou jsme byli počati a myšlenkou odejdeme z tohoto světa! Vše kolem nás je energie a my sami jsme její forma a každá forma má svůj čas kdy se změní. Změna myšlení u nás vyvolává změnu chování a ta zase změnu jednání.  Učte se a hledejte. Sami v sobě hledejte, každý máme v sobě ukryto spoustu pokladů o kterých ani nevíme. A až je objevíme, budeme mít touhu objevovat další a další , neboť cesta dovnitř nikdy nekončí!!!