Terapie REIKI

Terapie REIKI spočívá v energetickém přenosu životadárné energie, která je osobně nebo dálkově přenesena do těla a aury klienta. Tato silná energie působí na disharmonické nevyváženosti, rozbijí bloky a tím přináší do těla potřebnou blahodárnou energii, kde na tomto základě léčí.

U této terapie používám i silnější energie jako je třeba IMARA nebo KUNDALINI - vždy záleží na individualitě klienta a jeho potřebě. Vyšší energetická ošetření jsou v ceně. Plnohodnotně je tento proces aplikován také dálkově, kde zasílám podrobný manuál jak energii co nejlépe přijmout.


Terapie REIKI

Tento způsob léčby je unikátní především v tom, že jde do hloubky lidského těla a také duše, protože většina zdravotních problémů souvisí s psychikou, s traumaty, nezpracovanými pocity, negativním postojem k životu, vztahovými záležitostmi.

Terapie probíhá v pohodlí domova a je založena na pohovoru s klientem, kde by měla být oboustranná důvěra, protože léčení je ve spolupráci obou stran.

Samotná léčba pobíhá přikládáním rukou k tělu klienta. Přivádí energii a rozpouští příznaky nemocí a stresů. Harmonizuje a srovnává čakry. 

Cena léčení na dálku: 1 hodina: 300,- Kč

Cena: 1.200,- Kč - přenos 7 dní


Kanál REIKI

Pomocí energie Reiki můžeme otevřít léčebný kanál této energie kdekoliv v bytě. Kanál poté funguje tak, že pokud se dostanete do jeho blízkosti, okamžitě se tato síla spustí a bude vyzařovat po celou dobu, co budete v blízkosti tohoto toku. Trvání je individuální a záleží na domluvě. Doporučuje se cca jeden měsíc. Je vhodný při dlouhodobých nemocech nebo jiných potížích.


Cena kanál REIKI: 800,- Kč -měsíční působení


Posílení REIKI

Energii REIKI lze použít i v různých životních situacích, kde potřebujeme danou situaci energeticky pozvednout. Nejčastěji se používá při důležitých schůzkách, zkouškách, úředních jednáních, pracovních pohovorech, ale třeba také před cestami. 


Cena přenosu: 400,- KčOdesláním formuláře obdržím objednávku a zašlu podklady k platbě a navrhovaný termín. 


VAŠE OBJEDNÁVKA


Co REIKI umí

* podporuje přirozenou schopnost těla se léčit

* vitalizuje tělo i duši

* harmonizuje ČAKRY

* uvolňuje zablokovanou energii a napomáhá relaxaci

* čistí tělo od jedů a toxinů

* zvyšuje vibrace a tím tělu přidává životní energii

* působí na dálku formou mentálního napojení

* odrušuje geopatogenní zóny

* čistí místa, prostory i věci

* čistí emocionální i mentální reakce minulosti

* ošetřuje nepříjemné situace

* poskytuje energii přenosem do budoucích aktivit

Reikista neužívá svou vlastní energii, ale energii čistou, přiváděnou z vesmíru. Díky tomu se terapeut necítí vyčerpaný ani po několika sezení za den. To je jedna z největších výhod této metody. Reikista není léčitel, je prostředník mezi člověkem a vesmírem ( Bohem, Univerzem ). Sbírá vesmírnou energii, sdružuje ji v jeden silný pramen a směřuje ji do potřebných míst. Ten, kdo se ve skutečnosti léčí je sám klient, rozhodující svým podvědomím, zda energii přijme nebo ne.

Reiki umí každý - v okamžiku zasvěcení od mistra Reiki dojde k znovuprobuzení a naladění člověka na průtok energie, která jeho rukama proudí už navždy a její tok nelze ničím zastavit. Reikista se v okamžiku spojení svých dlaní stává tzv. kanálem Reiki , kdy kosmická energie prochází korunní čakrou terapeutova těla a vychází dlaněmi směrovaná na určité místo. Reiki energie vyrovnává a harmonizuje. Je-li v některé oblasti příliš mnoho nebo málo energie, vzniká nerovnováha a v těchto místech je pravděpodobnost vzniku onemocnění. V rovnovážném stavu má každý člověk naději na sebeuzdravení. Reiki odplavuje účinně veškeré jedy, karcinogenní látky a chemikálie z organizmu.

Energie Reiki je nemagnetická. Nehrozí tedy, že by terapeut přejal nemoc od svého klienta a ani naopak nemůže dojít k přenosu zdravotních problémů. Reikista totiž nevytahuje nemoc z těla jako většina léčitelů, ale vpouští do těla energii, která se otáčením v protisměru hodinových ručiček zašroubuje do organizmu a naředí traumatické energie ( energie způsobující příznaky nemoci a později i nemoc samotnou ) v dané oblasti, popřípadě doplní chybějící energii.

Traumatické energie vzniká na základě bolestného zážitku ( smrt blízkého člověka, rozvod, zneužití, křivda, zklamání, šok, úraz, stres, a vše co pociťujeme jako negativní ). Tuto energii si náš mozek zapamatuje a uloží do podvědomí. Ačkoliv si člověk na tento zážitek již nepamatuje protože se stal v dětství, nebo nebyl natolik důležitý, aby na něj musel natolik mysle, je v jeho mozku uložen a připraven na možné uvolnění. Traumata se uvolní a odplaví do těla a po energetických drahách tzv. meridiánech. Tam kde se zastaví, způsobí napřed příznaky nemocí ( psychické potíže, bolestivost, tlak ) a později se může rozvinout v onemocnění na fyzické úrovni. Tyto traumatické zážitky zůstávají také uloženy přímo na místě úrazu. Za pomoci Reiki se může tento problém odstranit.

Vzhledem k tomu, že Reiki nezná čas, dá se využít i k ovlivnění situací minulých, přítomných i budoucích. Lze tedy zpětně ovlivnit nepříjemnou situaci z hluboké minulosti ( včetně minulých životů a traumat ) , situaci, v níž se právě nacházíme, nebo situaci, o které víme, nebo předpokládáme, že přijde. V minulosti můžeme zmírnit duševní utrpení, v přítomnosti se můžeme ochránit a v budoucnosti můžeme ovlivnit celý průběh.

Reiki je programovatelná a tuto její vlastnost využíváme v situaci, kdy nemáme čas posílat energii v dohodnutou hodinu. Zašleme tedy energii dříve a necháme ji vyčkat v prostoru do stanovené doby.

Reiki můžeme plnohodnotně působit i na dálku prostřednictvím tzv. mostem světla. Během léčení na dálku vysíláme příjemci léčivou energii. Tato energie se znásobuje během samotné léčby, protože mentální síly jsou velmi mocné. Příjemce zřetelně vnímá, jak mu energie v těle začíná proudit jinak. Tato metoda je stejně hodnotná jako osobní léčení rukami.

Pozitivní myšlení

Životní energie se naruší, když přijmeme negativní myšlenky, ať už vědomě nebo nevědomě. To zmenšuje vitální funkci orgánů a buněk fyzického těla. Negativní myšlenky nám v těle vyvolávají nemoci. Proto je důležité udržovat pozitivní myšlení a jednání. Každá negativní myšlenka je obláček černé energie, kterou náš mozek vyprodukoval a kterou jsme vypustili do éteru.

Jsme zodpovědni za to co říkáme. Pozor především na výroky typu: raní mě mrtvice, já se zblázním, mně je zle, jsem zničen apod. To jsou negativa mířená proti sobě samotným. Dávejte si pozor aby jste ve zlosti, strachu nebo úzkosti či jiném duševním hnutí, neříkali o jiných lidech , že jsou k ničemu, že jsou chorý, že jsou blázni apod. To jsou negativa namířena přímo proti druhým. Používání těchto výrazů je v podstatě nižší forma kletby, díky které se vytvářejí negativní příčiny, které se podle zákona příčin a následků, mohou automaticky vracet k tomu, kdo je vyřknul! Každý negativní výrok je podvědomým příkazem!

Pět duchovních principů REIKI

DNES NECHÁM ODEJÍT VŠECHNU ZLOBU

Utišit zlobu znamená uvolnit v sobě zablokovanou bezpodmínečnou lásku. Zloba je škodlivá emoce, která nás vzdaluje od univerzálního vědomí. Zlými a zatrpklými se stáváme, když naše představy o nás samotných nebo druhých lidech neodpovídají skutečnosti, když my nebo druzí selžeme v životě, když naše přání a potřeby zůstávají nenaplněny. Nás to však zraňuje víc, než toho člověka, na něhož se zlobíme. Pamatujme si, že každá bytost v našem životě je přímým odrazem našich reakcí a našeho počínání.. Všechny naše myšlenky vyvolávají příčiny i důsledky.Skrze lidi, tedy zrcadla, která vstupují do našich životů, můžeme objevit svůj křehký bod v našem egu. Uvědomte si příčinu své zloby, uvědomte si, co požadujete a očekáváte od života. Prožijte si plně tuto emoci a uvolněte se. Zloba je reakce, odpovědí musí být láska!

" Nepoukazujte na chyby druhých, raději hledejte své vlastní! Chyby, které vidíte v ostatních, Jsou Vaše vlastní! Opravíte-li sami sebe, svět bude také bez chyb "

DNES ZAPOMENU NA VŠECHNA TRÁPENÍ

Když se trápíme, zapomínáme, že vše má svůj božský účel. Je třeba si uvědomit, že záleží i na nás samotných, zda prožijeme den bez trápení a pak pochopíme, že klid a oporu lze najít nahoře ve vesmíru. Když se trápíme, separujeme se od univerzální celistvosti a nevěříme v božský řád věcí. Naše trápení vytváří omezení. Proto odevzdejme se plánu našeho vyššího Já. Uvolněte se a důvěřujte.

" Naše mysl nesmí nic promrhat, nic zahodit. I zármutek a utrpení ji přetváří a zdokonaluje. Jelikož pouze mysl se může učit odříkání, pak jenom ona může stvořit duchovní vyrovnanou bytost "

DNES SI PŘIPOMENU, KOLIK MILOSTI SE MI DOSTALO

Připomenout si milost znamená být vděčný za všechnu hojnost, které se nám v našem životě dostalo. Musíme být vděčný nejen proto, že jsme ji obdrželi, ale i proto, že jsme ji poznali. A měli bychom jí také opětovat. Uznání a poděkování za každou malou i velkou milost přitahují další požehnání. Náš strach z toho, že se nám něčeho nedostane, nám brání mít to, co je ve skutečnosti naše. Záleží jen na nás co jsme schopni vidět. Co vidíme, to můžeme mít. O čem přemýšlíme, to bychom měli vytvořit. Jestliže se naučíme podvědomě cítit milost a požehnání z vesmíru, budeme určitě na některé ze svých cest životem obdařeni milostí, požehnáním a bohatstvím. Bohatství nemusí být materiální povahy, je i emocionální, mentální a duchovní.

" Všem, kteří mají pochopení pro život, se dostane nalezení smyslu všeho. Pro všechny, kteří mají oči otevřené, má vše své místo "

DNES BUDU DĚLAT SVOJI PRÁCI POCTIVĚ

Žít život poctivě znamená ztotožnit se s našimi nejvyššími přesvědčeními. Poctivé bytí, postavení se pravdě tváří v tvář a za všech okolností. Jen tak můžeme žít opravdový, harmonický život. Pravda přináší světlo! Jestliže jsme my sami poctiví, přenášíme to i na ostatní lidi. Poctivostí ve své práci posilujeme pravdu a lásku pro sebe i druhé lidi. Tato poctivost vnáší harmonii do našeho života i do celého světa. Jak čistě vnímáme svět a poctivě vnímáme tento princip, tak se před námi otevře náš život.

" Pravda je Tvůj otec, láska je Tvá matka, moudrost je Tvůj syn, mír je Tvá dcera, zbožnost je Tvůj bratr a duchovní hledání jsou Tvoji přátelé "

DNES BUDU LASKAVÝ KE VŠEM ŽIVÝM BYTOSTEM

Podle toho jak milujeme všechny živé bytosti a jak jsem k nim laskaví, získáváme smysl pro sounáležitost. Všichni jsme jeden pramen. Když nemilujeme ostatní, nemůžeme opravdu milovat a respektovat ani sami sebe a oddělujeme se od ostatních. Jestliže neakceptujeme sami sebe, nemůžeme akceptovat druhé a naopak. Všichni jsme odrazem božského světla.

" Nečiň ostatním to, co nechceš, aby jiní činili Tobě, protože Ty jsi ostatní "