USUIHO REIKI

Usuiho Reiki - rozšířený systém

Pracovat s Reiki je schopný naprosto každý člověk!


Energie Reiki byla používána již před 5000 lety v Indii a byla nazývána - Prána. V Číně měla jméno "Cchi", v Japonsku "Ki" a v hebrejštině se o ní hovoří jako o "Astrálním světle". Naprosto prvotní původ je údajně kdesi ve vesmíru v oblasti Plejád. Ačkoliv se mnoha lidem toto tvrzení zdá nevěrohodné, veškeré duchovní výzkumy přes mnohá orákula toto vše potvrzovaly. Na planetu Zemi údajně měla být Reiki (název Reiki je starý něco přes 100 let) přinesena vtělením vesmírné bytosti, která měla jako jeden z úkolů své pozemské mise tuto sílu lidem předat k používání. At už je to jakkoliv, pro nás je důležitý fakt, že Reiki funguje (a proto existuje) - a to ostatní už je nepodstatné.

Reiki Ize využít pro všechny účely, za všech podmínek a ve všech situacích. Je zcela bezpečné ji užívat kdekoliv, kdykoliv a pro cokoliv. K předávání Reiki není třeba žádné zvláštní víry nebo náboženského vyznání. Reiki je ta nejjednodušší přírodní uzdravovací metoda. Jakmile vás jednou Mistr Reiki znovuprobudí k průtoku této energie, bude Reiki vašima rukama proudit přirozeně a vy si udržíte tuto schopnost po celý svůj život (ovšem za předpokladu pozitivního způsobu života, pozitivního myšlení a jednání!). Po zasvěcení do I. stupně se tedy stanete ,kanálem" pro tuto energii. Přiložením ruky na jinou osobu se nebudete vyčerpávat, ale budete prostředníkem vysílání této energie.
I. stupeň

Při zasvěcení do I. stupně dochází k naladění osoby na tuto energii. Mistr Reiki vyčistí kanál pro tok energie a naladí Vaše tělo pro příjem energie Reiki. Jsou Vám znovuprobuzená a naladěná čtyři energetická centra - čakry, a zasvěcená i chodidla na nohou. Po tomto zasvěcení můžete pomáhat sobě i svým blízkým, rostlinám i živočichům, přikládáním svých dlaní na určitá místa. Obdržíte dva symboly, které budete používat pro zvýšení  průtoku energie a pro čištění čaker. V tomto stupni, stejně jako v dalších stupních, obdržíte velice rozsáhlá učební skripta o historii Reiki, technikách léčení, jak rozumět této krásné energii, jak si používat apod.

II. stupeň

Rozšiřuje stávající kanál, neboť Vám bude mimo jiné otevřen i páteřní kanál, čakry na rukou a chodidlech. Energie tak bude mnohem silnější čímž získáte schopnost mentálního ( dálkového přenosu ) energie a to do budoucnosti i minulosti. Budete léčit nemoci na úrovni příčin. Naučíte se uvolňovat blokády, karmické zátěže, vymazávat staré programy z podvědomí, rozbíjet negativní emoce a strachy. Techniky II. stupně jsou už velmi silné, což zkracuje léčení. Obsahuje 3 léčebné symboly a rozsáhlé učební materiály v PDF.

III. stupeň - Mistr/ léčitel

Bude Vám předáno dalších 20 symbolů. Díky čemuž se stanete mistry v oblasti léčení. Naučíte se uvolňovat další blokády, nabíjet různé předměty, odrušovat geopatogenní zóny, silně čistit místnosti. Léčit barevnou energií apod.  Váš kanál bude rozšířen na nejvyšší možnou hranici - mistrovskou.  Znásobí se také průtok samoléčení a léčení druhých. Zde se zasvěcuje celý čakrový systém. Opět získáte velice podrobné studijní materiály.


IV. stupeň - Mistr/ učitel

V tomto stupni obdržíte poslední dávku zasvěcovacích energií, která je potřeba k ukončení celé linie Reiki. Zaměříme se na výuku zasvěcovacích technik. Tento stupeň přináší velké změny v životě a znamená velký závazek. Plně žít Reiki, oddat se této energii, přistupovat ke všemu s bezpodmínečnou láskou a pochopením. Získáváte také mistrovský titul a oprávnění vyučovat a zasvěcovat další žáky. Doporučuji mít nejprve dlouhodobé  zkušenosti s léčením a být plně rozhodnutý tento závazek převzít. Opět obdržíte obsáhlá učební skripta.


Historie REIKI

Příběh o vzniku Reiki se už po staletí předává z mistra na žáka. Já jej tedy předávám tak, jak jsem jej dostala od svého Mistra Reiki. Zakladatelem Reiki byl ThDr. Mikao Usui. Narodil se 15. srpna 1865. Působil jako ředitel křesťanského kněžského semináře v japonském Kjótu. Několik žáků se ho jednoho dne zeptalo, zda věří v zázraky, jimiž Ježíš Kristus uzdravoval nemocné, a dr. Usui odpověděl, že je o těchto zázracích pevně přesvědčen. Poté se ho studenti zeptali, 'zda už někdy zažil takové zázračné vyléčení, nebo zda by ho dokázal provést. Doktor Usui byl nucen odpovědět, že ne. Nicméně rozhovor s žáky ho podnítil k tomu, že rezignoval na své univerzitní postavení a vydal se hledat řešení zmíněných otázek.

Odjel do USA, aby studoval teologii na chicagské univerzitě. Ve své doktorské práci se zabýval tématem "Zázračná uzdravení v Novém zákoně". Současně studoval čínské písemnictví. Kromě mateřštiny a angličtiny ovládal také čínštinu. Ani přes své intenzívní studium křesťanství, taoismu a buddhismu však nenašel žádnou odpověď na své otázky. Vrátil se zpátky do Japonska, začal studovat staroindický sanskrt a navštívil mnoho buddhistických klášterů, aby se dobral nových poznatků. Nakonec objevil v knihovně jednoho zenbuddhistického kláštera sanskrtem sepsané svitky obsahující odkazy, jak a jakými metodami a symboly léčit. Po mnohaletém hledání sice nalezl teoretické vědomosti týkající se zmíněného tajemství, ale stále mu ještě zůstával uzavřen přístup k léčbě. V té době žil už opět v kjótském klášteře. Velmi blízce se spřátelil s opatem kláštera a ten mu poradil, aby vyhledal posvátnou horu Kurijamu a tam 21 dní meditoval a postil se. Doktor Usui poslechl a hned druhý den se vydal na cestu. Spoléhal na to, že Bůh mu dodá na svaté hoře sílu poznání. Sesbíral 21 kamenů, jež mu posloužily jako kalendář, a každý den jeden odložil stranou. Po celou tuto dobu se postil a meditoval. Jednadvacátého dne časně ráno spatřil jasný světelný paprsek, který k němu dorazil a zasáhl ho doprostřed čela. Přestože byl tělesně velmi zesláblý po dlouhém půstu, náhle cítil, jak jím proudí síla, Uviděl před sebou jako zářivá písmena staré symboly ze sanskrtských svitků a řekl: "Ano, vzpomínám si. Tyto znaky se mu navždy vryly do paměti. V té chvíli získal přístup k univerzální životní energii.

Po tomto zážitku začal dr. Usui sestupovat z hory. Cestou se poranil na noze a rána mu začala krvácet. Když na ni přiložil ruce, krvácení k jeho úžasu okamžitě ustalo a bolest přešla. Poprvé se tak přesvědčil že dovede zacházet s nově nabytými schopnostmi - a dosel k poznaní, že umí léčit vlastníma rukama. Protože byl vyhládlý, vstoupil do prvního hostince, k němuž dosel. Vnučka hostinského, která obsluhovala, trpěla už celé dny silnými bolestmi zubů. Doktor Usui se nabídl, že ji tyto bolesti zmírní. Když souhlasila položil jí ruce na oteklé tváře, během několika minut bolest i otok začaly ustupovat.

Doktor Usui se pak vydal na další cestu do kjótského kláštera, aby informoval opata o svých zážitcích. Časté rozhovory s představenými ho posílily v rozhodnutí ujmout se nejchudších z chudých, a to kjótských žebráků a pomáhat těm, jež nemoc uvrhla do bídy. Strávil v kojótských slumech víc než 7 let, léčil lidi pomocí univerzální životní energie Reiki a umožňoval nemocným vrátit se zpátky k původnímu způsobu života. Mohli opět pracovat a živit své rofiny.

Po nějaké době se ale doktor Usui setkával stále častěji s týmiž lidmi, jež vyléčil, a kteří opět žebrali. Když se jich ptal, proč nezačali žit jako dřív, dostával stále stejnou odpověď. Je prý velmi namáhavé najít si práci a nést odpovědnost za sebe a za druhé. Hluboce otřesen a také zklamán poznal dr. Usui, že se žebráci nenaučili něčemu zcela zásadnímu: vděčnosti. Ujasnil si, že nestačí vyléčit člověka jen po tělesné stránce. Stejně důležité je vyvolat v jeho vědomí vděk za fyzické uzdravení. Lidé by si měli uvědomit, že dostali něco darem, ale že tento dar je bezcenný, když není vyvážen protislužbou.

Doktor Usui opustil chudinskou čtvrť, a tak započal novou etapu svého života. Jako teolog hodně cestoval a učil léčivému umění Reiki. Nalezl mnoho žáků a několik z nich zasvětil do mistrovského stupně. Bylo mu jasné, že musí dál předávat své vědění. Jeho přímým následníkem byl doktor Chujiro Hayaschi (čti Hajaši), který jako lékař intenzivně pracoval s Reiki.

Doktor Usui zemřel 9. března 1926 a byl pochován na tokijském hřbitově. Japonské sdružení "Reiki Ryoho Gakkei", které založil a které existuje ještě dodnes, mu nechalo postavit vedle hrobu pamětní desku, na níž je vyjádřeno ocenění jeho snah o objevení a rozšíření Reiki. Doktor Chujiro Hayaschi založil v Tokiu první kliniku, v níž se lidé pomocí Reiki nejen léčili, ale také uzdravovali. Ta linika byla zničena za druhé světové války.Pro objednání prosím použijte uvedený formulář. Uvedenou částku uhraďte na uvedený bankovní účet: 2846967193/0800 a do poznámky zadejte své jméno. Po přijetí platby zašlu podklady a návrhy termínů.