Výklady karet

Výklady karet nám jasně a zřetelně odpovídají na otázky našich životů. Ať už stojíme kdekoliv nebo řešíme jakékoliv těžké situace, můžeme se obrátit na výklad karet, který nám poodhalí skryté tajemství děje, který píše náš život!

Výkladem karet se zabývám 15 let, kde profesionálně vykládám necelých 10 let. Ráda Vám pomohu najít řešení a cestu z různých životních oblastí. Ať se jedná o partnerské a citové záležitosti, finanční starosti, oblast zdraví nebo další otázky, které píše sám život. Nebojte se na mě obrátit. Výklady zpracovávám rychle, diskrétně a se srdcem na dlani.

K práci používám mariášové karty a TAROT. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozorňuji, že žádné mé výklady nejsou vyloženy v jedné větě! Každý výklad je rozsáhlého textu, dle zvoleného tématu!

Z důvodu založení Školy Vzestupu jsem upravila své výklady nejen v podobě levnějších cen, ale také výběr různých druhů výkladů. Nyní vykládám z časových důvodů pouze jednotlivé otázky. 

Výkladům se věnuji každý den ve večerních hodinách. Těším se na spolupráci. 

Všechny výklady jsou podrobně zpracovány písemnou formou a zaslány na e-mail. Všechny výklady vyhotovuji v co možná nejkratším možném termínu.


Výklad jedné otázky

Výklad  nám ukazuje v jaké situaci se nacházíme, nebo brzy nacházet budeme co můžeme udělat pro zlepšení situace a jakým směrem se bude celá věc ubírat. Výklad pomocí mariášových karet.

Cena jedné otázky - 199,- Kč  

----------------------------------------------------------------------Pro objednání výkladu karet  prosím použijte uvedený formulář. Objednávka bude následně potvrzena na Váš e-mail. Jak se správně karet ptát?

Tuto otázku dostávám poměrně často od svých klientů. Je důležité si uvědomit jak k nám karty hovoří. Karty vždy odpovídají na přesně zadanou otázku. Tzn. pokud někdo řečí otázky vztahu a zeptá se obecně, tedy zadá otázku ve smyslu " vztah" dostane poměrně obecnou odpověď. Je to z toho důvodu, že ve vztahu se nese mnoho různých vibrací, situací a mentálních rovnic. Výklad tedy bude v tomto ohledu obecný a my budeme moci v kartách číst poměrně široký děj. Pokud se klient zeptá přesně a to např. ve smyslu " rozejdeme se" je na tuto otázku možné přesně odpovědět v podobě ano nebo ne.


Mám svoji situaci více popsat?

Užší spolupráci samozřejmě doporučuji. Pokud klient v několika málo větách popíše svoji danou situaci, kterou nyní řeší je to dobré z toho důvodu, že vím jakým směrem na karty pohlížet, co hledat za odpovědi a tak dokážu sestavit detailnější karetní rozbor než u velice širokých zadání.

Výklady zdarma?

Lidé, kteří mě znají vědí, že jsem děsný lidumil. Spoustu toho v tomto oboru dělám nad rámec a dělám to ráda. Ale výklady karet nikdy nebudu dělat zdarma a myslím, že k tomu mám pádné argumenty. Spousta lidí odchází od nabídky mých služeb, ve chvíli kdy vidí, že výklady jsou placené. Někdy mi napíší, že tyto služby by měli být zdarma protože je to dar. Vůbec netuším kde se tato teorie vzala, proč si toto lidé myslí, ale já osobně se domnívám, že každý kdo vyžaduje tyto služby bezplatně, tak v podstatě pomoc nehledá. Vůbec se nejedná o dar, ale o dlouhodobé učení, rozvíjení schopností a navíc za určitých podmínek je čtení karet schopný každý. Výkladem karet a konverzací s klientem dávám této osobě svůj čas. Cenný čas, který mohu trávit jinak než vykládat karty lidem které vůbec neznám. Ať si každý sám odpoví, zda by dal svůj čas někomu, koho naprosto nezná? Výklady a esoterika pokud je vedena pod pravým učením, tak nikdy není zdarma. Už z principu se v tomto odvětví musí zrcadlit zákon dávání a braní " pokud nedáš, nemůžeš dostat" Jedná se o službu jako každou jinou, kterou dnešní trh nabízí nejen v esoterice. 


Je výklad 100%

Tady je potřeba si uvědomit, že 100% samozřejmě není nic. Mohla bych vám vyprávět, jak jsou karty úžasné a věrné, ale bohužel tomu tak nikdy být nemůže. Karty nám totiž mapují situaci, která může nastat a vždy je potřeba se umět rozhlédnout kolem sebe a vnímat tento blízký svět. Zkusit si jej propojit s výkladem a to je skutečná podstata výkladu! Moje osobní záznamy a zpětné vazby hovoří až o 85% přesnosti výkladů karet, které vyhotovím.

Co je potřeba k výkladu?

Vždy je samozřejmě potřeba otázka na karty, jméno a datum narození. Dále data narození a jména osob na které se ptáte. Pokud neznáte osobní data osob ve výkladu, zkuste tyto osoby alespoň popsat. U jmen postačí křestní osolení.


Mohu výklad karet změnit? 

výkladů které se netýkají vůle druhých osob toto možné je. Pokud se třeba ptáte na cestu do zahraničí kde může hrozit problém spojený s touto cestou, tak prostě změníte směr cesty nebo cestu odložíte či zrušíte. Tím zabráníte možným nepříjemnostem, které mohou být s vycestováním spojené. Pokud se ptáte na vztah, který je v krizi a vychází, že city partnera jsou poškozeny, tak jen těžko jeho vůli ovlivníte tak, aby se výklad nenaplnil. Proto je toto velmi individuální a vždy záleží na konkrétní situaci.

Jak často se mohu karet ptát?

Já osobně nedávám žádné doporučení. Vždy záleží na potřebě klienta. Ale pokud řešíte nastalou situaci, která má delší průběh je dobré se karet opakovaně doptat v nějakém časovém horizontu. Také mohu doporučit opakovaný výklad v bodě, kdy dojde k nějakému posunu v dané věci či pokud nastane situace, kdy se již nějakým způsobem předchozí výklad projevuje v běžném životě. Situace se totiž neustále posouvá směry kolem nás a toto je dané na základě našeho myšlení.

Jak mám karty brát vážně?

Opět individuální otázka. Záleží na povaze výkladu. Vychází-li nám nějaké varovné signály podložené časovou kartou, je dobré být skutečně v pozoru. Toto platí také pro případ nemocí nebo různých nehod, nevěr, zadlužení, úředních aktivit apod. Nikdy není dobré a není také zdravé intenzivně na výklad myslet každý den! Myšlenky zhmotňují a přitahují děje, kterým věnujeme pozornost. Karty a jejich poselství je cenným pomocníkem, který vám má pouze nastínit situaci a klient by si měl spíše hledat souvislosti ve svém životě, včas rozpoznat možné děje a také by výkladem měl dostat do rukou mocný nástroj, který odhaluje možnosti v daném okruhu děje. 


Mohou se karty splést?

Karty se nikdy nepletou. Plést se může pouze osoba, která karty vykládá. Může to být buď nedostatečnými znalostmi, ale také chybně zadanou otázkou ze strany klienta. Z časových důvodů do odvolání vyhotovuji pouze on-line písemné  výklady.

----------------------------------------------------------------------------------------