ZALMOXIS SYSTÉMINICIACE OBSAHUJE

Sílu Kthuli - spirituální oživení.

Sílu Zalmoxis - rozpoznání Pravého Stvořitele v sobě.

Sílu Sfingy - rozpoznání Pravého Stvoření - tato speciální iniciace přináší Světelnou kouli která k vám sestoupí a postupně vás obklopí a uspokojí. Potom vám bude něco dáno, nebo se něco stane. Tato zkušenost je soukromá a pro každého jiná.

Ko - Síla stojící nad Temnotou - toto velmi silné naladění musí být provedené třikrát, ve třech po sobě jdoucích dnech. Jedná se o moc odporovat Temnotě.

Svrchované Světlo - nabytí opravdové síly.

Aktivaci si každý provádí sám v meditačním stavu bez nutnosti mistra.

Tato linie se předává výhradně ZDARMA

Obdržíte

Manuály v PDF

Předpoklad

Iniciace je bez omezení pro všechny.