Zasvěcení do energetických systémů

Ve své praxi nabízím profesionální zasvěcení do uvedených systémů. Zasvěcení je nejlepší podstoupit dálkově.
Co je zasvěcení

... je nejkrásnější cesta duchovního probuzení a lásky.
Zasvěcení znamená " stát se vědomým". Každý z nás je na úrovni, které odpovídá jeho vibracím. Toto je to, co náš činí odlišnými. U některých lidí je vědomí vyšší a podle tohoto vědomí duchovně rosteme, nebo zůstáváme ve stagnační pozici na jednom místě. 
Zasvěcení nám pomáhá  probudit naše vědomí a zvýšit jemné frekvence energie mysli. Tímto iniciačním aktem dochází k rozvinutí mysli, zvýšení spirituálního vědomí, zvýšení osobních vibrací a možnostem vnímání celé evoluce bytí. Zasvěcení je cesta za světlem, rozšíření vědomí, zesílení mentálních a fyzických schopností. Umožňuje vlastní poznání a spojení s jednotou. Iniciace znamená počátek, který otevírá adepta vysokým spirituálním energiím. Po zasvěcení má člověk přístup k vesmírné energii. Člověk nejprve musí ovládnout tuto sílu v jejím tělesném projevu a pak ji může učinit vědomou na duchovní úrovni. Toto uvědomování musí začít na nejnižším stupni projevení. Pak je vedena do těla síla, odpovídající vývojovému stupni.


Během zasvěcení je přivedena do těla zasvěcovaného vyšší frekvence než odpovídá stupni jeho vědomí, čímž se jeho vědomí dostává na tento vyšší stupeň. Člověk se může přizpůsobit jiným vibracím o jeden stupeň výše, což znamená, že běžný člověk může zažít blaženost páté dimenze. Toto odpovídá tomu, že různá zasvěcení se dělají postupně a s odstupem 5 - 21 dní pro dosednutí zasvěcovacích vibrací a sžití s touto energií. Tento akt odstupu je běžně nazýván " doba hájení ". 

Zasvěcení znamená znát a chápat vše. Staneme-li se vědomými v nějaké vibrační oktávě, pak jsme do této frekvence zapojeni a její sféra tudíž pro nás znamená plnou skutečnost. 

Jak vybrat správné zasvěcení

Tato otázka je velmi individuální, kde záleží na vibracích klienta. Ovšem pokud se bavíme o úvodním - tedy prvním zasvěcení, je Mistry doporučován systém Usuio REIKI. Jedná se o základní stavební kámen iniciací a hybnou silu startu k novému " duchovnímu " životu. Tento léčebný systém vnáší do života nové rozměry vnímání a léčení. Je velmi bohatý a svým základem prvořadým systémem na dráze osobního vzestupu. Potřebujete-li poradit s výběrem iniciace nebo máte jiné otázky ohledně zasvěcení, kontaktujte mně.